• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

"אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"

בנימין לוריא

Administrator
חבר צוות
כאשר יעקב אבינו ע"ה שיכל את ידיו והניח יד ימינו על ראש אפרים, יוסף הצדיק אמר לו שמנשה הוא הבכור.
מדוע כאשר יעקב אמר לו "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" יוסף לא אמר לו שהוא הפך את הסדר וצריך לומר "מנשה ואפרים".
למה כאן זה לא הפריע לו?
 
הן אמת ראיתי שב"תורת משה" לר' משה אלשיך (האלשיך הקדוש) הסביר מדוע הקדים כך:
תורת משה אלשיך.png
ובספר "משך חכמה" כתב כעי"ז והוסיף שזו הסיבה שיוסף לא הקפיד על זה:
משך חכמה.png
האם יש למישהו תשובות נוספות לעניין?
 
האם יש למישהו תשובות נוספות לעניין?
בהעמק דבר להנצי"ב: אפרים ומנשה כראובן ושמעון, יעקב ידע מכבר ברוח הקודש שבשעת ברכה שיברכם אח"כ יקדים אפרים למנשה, אבל יוסף לא הבין, וכסבור שמשום הכי הקדים אפרים למנשה, בשביל שרוצה להשפיל בזה את ראובן הקודם שאינו אלא כהשני בבני יוסף, על כן היה נבוך בעת הברכה במה שהקדים ושינה את אפרים לטוב, כמו שכתבתי להלן פסוק ט' (עיי"ש).​
 
חזור
חלק עליון