ברכות! 2,000 חברים כאן במערכת מזל לידידי ר' אליהו דניאל אוזן!

חלק עליון