בשורה משמחת: הספר החדש "ילקוט יוסף ברכות חלק א'" במחיר מוזל לקבוצות רכישה

נכון. וזה חשוב, כי יש כ"כ הרבה שרוצים לדעת מה דעת מרן זיע"א בכל נושא ובכל פרט, ועלולים לטעות וללכת אחר ספרים אחרים, בפרט אם זה בנו שחולק עליו, שיטעו לחשוב שכן דעת אביו.
מעניין, האם יש בדור עוד כדוגמת הדבר הזה, שבן חולק על אביו שהיה מגדולי הדור?
חכם יעקב גם חלק על אביו.
 
ואם אני יכתוב לך ששמעתי זאת מהרב שליט"א (דוגמא)
אני שוב חוזר ואומר, תבדוק ותגלה שזו שמועה בעלמא! להד"מ! כמובן תבדוק דרך ביתו של מרן ולא מפי מקורבים, אלא מהמשפחה הגרעינית ממש.
ובעזה"י נזכה להדפסת שאר כרכי ילקו"י ברכות ועו"ס בעזה"י.
ובכל אופן יישר כח הרב יצחק היקר שאתה מביא דברים מעניינים מבית מדרשו של מרן, וכן בענין הרמ"ק.
 
אני שוב חוזר ואומר, תבדוק ותגלה שזו שמועה בעלמא! להד"מ! כמובן תבדוק דרך ביתו של מרן ולא מפי מקורבים, אלא מהמשפחה הגרעינית ממש.
ובעזה"י נזכה להדפסת שאר כרכי ילקו"י ברכות ועו"ס בעזה"י.
ובכל אופן יישר כח הרב יצחק היקר שאתה מביא דברים מעניינים מבית מדרשו של מרן, וכן בענין הרמ"ק.

חדש כיבוד אב ואם מהדורת תשפד
 
אני שוב חוזר ואומר, תבדוק ותגלה שזו שמועה בעלמא! להד"מ! כמובן תבדוק דרך ביתו של מרן ולא מפי מקורבים, אלא מהמשפחה הגרעינית ממש.
ובעזה"י נזכה להדפסת שאר כרכי ילקו"י ברכות ועו"ס בעזה"י.
ובכל אופן יישר כח הרב יצחק היקר שאתה מביא דברים מעניינים מבית מדרשו של מרן, וכן בענין הרמ"ק.


זה בשבילך
 
אני שוב חוזר ואומר, תבדוק ותגלה שזו שמועה בעלמא! להד"מ! כמובן תבדוק דרך ביתו של מרן ולא מפי מקורבים, אלא מהמשפחה הגרעינית ממש.
ובעזה"י נזכה להדפסת שאר כרכי ילקו"י ברכות ועו"ס בעזה"י.
ובכל אופן יישר כח הרב יצחק היקר שאתה מביא דברים מעניינים מבית מדרשו של מרן, וכן בענין הרמ"ק.

אולי נבדוק אתה דרך הרב!

אל תבלבל המוחין!
 
חדש כיבוד אב ואם מהדורת תשפד

זה בשבילך

אולי נבדוק אתה דרך הרב!

*****

כתבת שאמור לצאת על חו"מ, ועל זה כתבתי שזה שמועה בעלמא ולהד"מ.
הל' כבוד אב ואם זה ביו"ד סי' רמ ולא בחו"מ.
אין לי עוד ענין להתווכח על זה, כתבתי את מה שנאמר לי מביתו של מרן. ודי בזה. אם אתה סובר אחרת, הכל בסדר. ימים יגידו.
אגב, אתה יכול לכתוב בלשון מכובדת יותר בהודעה האחרונה שלך.
 
נערך לאחרונה:
ראיתי במקום אחר שהרב הזכיר את שו''ת יחוה דעת ח''ז עוד לפני שזה יצא לאור ואף ציין לכך עמוד אך שהספר יצא לאור כנראה בכלל ריבוי העורכים שהוסיפו עוד תשובות וכדו' זה יצא כמה עמודים לפני או אחרי כרגע אני לא זוכר היכן בדיוק ראיתי זאת
זה לא מה שראיתי בזמנו אך עכשיו לרגל חג שבועות
כך כתב הרב בילקוט יוסף IMG_20240610_131653_560.jpgIMG_20240610_132451_761.jpg
IMG_20240610_131611_303.jpg
 
זה לא מה שראיתי בזמנו אך עכשיו לרגל חג שבעות
כך כתב הרב בילקוט יוסף הצג קובץ מצורף 21311הצג קובץ מצורף 21312
הצג קובץ מצורף 21309
אנו מבאים זאת לא שחלילה לפגום בכבוד מרן שליט''א אלא ההיפך הוא רק לראות שהרב יודע וידע את יחוה דעת עוד לפני שזה יצא ולכן שמרן הראש''ל אומר דבר בשם מרן כנראה או שראה זאת במקום אחר בכתבי מרן או שמרן באמת אמר לו פה אל פה
וזה שזה לא מסתדר עם העמודים והסימנים זה העורכים שעברו על הסדר שינו וסידרו אחרת
 
זה לא מה שראיתי בזמנו אך עכשיו לרגל חג שבועות
כך כתב הרב בילקוט יוסף הצג קובץ מצורף 21311הצג קובץ מצורף 21312
הצג קובץ מצורף 21309
כפי שציינתי לעיל
אולי כוונתך לילקו"י על ספיה"ע בעמ' תרמ"ח שמובא ציון ליחו"ד ח"ז סי' קסח והוא באמת בסי' רטז.
 
מרן פוסק הדור שליט"א לא גומר להוציא ספרים, ברוך ה' שזיכנו בדורנו לכזה פוסק.
זה מדהים, הוא גם רב ראשי, וגם כל כמה חודשים מוציא ספר.
זה משהו רוחני ברמה לא נתפסת, למי שמבין.
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:
שאלתי על הדור.
טוב, אבל השאלה כמה פוסקים גדולים בניהם גם פוסקים גדולים.
מכל מקום, בקרבת משפחה אחרת מצאנו.
הגר"ח גריינימן חולק הרבה על החזו"א (רבו ודודו) הלכה למעשה. הגרח"ק לא תמיד מסכים עם חמיו הגריש"א. הרב אשר וייס חולק לא פעם על הרבי מקלויזנבורג
 
חזור
חלק עליון