בשורה משמחת: הספר החדש "ילקוט יוסף ברכות חלק א'" במחיר מוזל לקבוצות רכישה

יש קונטרס אחד הנקרא 'מענה ציון' הנמצא תח"י....
שמא כוונתך למענה יוסף מהר' סאסי?
עליו דיברתי והוא כן באוצה"ח
1715755430860.png
ואם אכן זה הוא אני רואה שטעיתי, כי המענה יוסף חוזר על הקונ' תשובת ציון שהבאתי למעלה, שהוא כן נדפס באדר תשע"ד, ולא נלקח משום מחשב ללא רשות, והקונ' מענה יוסף נדפס בסוף תשע"ד, כתגובה לתשובת ציון
 
מה אתה חושב שזה קל כל היום לרוץ מפה לשם כמה כבר יש כח.
ולזה אמרתי
ת''ח אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא יגמר התפקיד של הרב הראשי יגיע תפקיד אחר..............ואכמ''ל
ואז הרב ג''כ ילך ממקום למקום
ובאמת אין אחד שחושב בכלל שזה קל אך על מרן הראש''ל שליט''א שראה את אביו מרן זיע''א אין הרב היה רץ ממקום למקום ואח''כ מגיע מאוחר בלילה וכותב
זה הלחם והחלב שהיה מרן הראש''ל אוכל ושותה מקטנותו
 
אבל יש עוד בשורה:
נודע לי שמרן הרב שליט"א עומד להוציא ספר חדש על חושן משפט
פרטים בקרוב!
מה?!
בבקשה פרטים עכשיו!!
ספר לא על שם ילקוט יוסף אלא על שם אחר (יוסף יהיה בו) רוצה לכתוב אבל אסור לי, לא אכפת לי שמשהו אחר יכתוב

כל מה שדברו כאן על ספר חדש בהל' חו"מ ממרן, זה לא מדויק. לא הולך לצאת ספר כזה כפי שהבנתי.
 
חזור
חלק עליון