• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

'עורכי' ספר אור לציון

הרב מדבר על הצורה החובבנית שנכתב הספר, ושיש סתירות בספר בין ההלכה מעלה למקורות...ועוד.. ואח"כ יושבים אברכים בכולל ומפלפלים למה כתב כך וכאן כתב כך... ומסיקים מסקנות.. וכאילו הכל שם הלכה למשה מסיני...
חובה לשמוע!!!
על איזה חלק הוא מדבר? כל החלקים גם חלק א'?
 
מי שלומד טוב את זה ואינו זורק את השכל (כמו הרבה תלמידי מרן) יבין שכל הפסקים של האור לציון הם מבוססים, ואין כמעט שום טעות
וכי מרן זיע"א כשכתב לא כאור לציון, זרק את השכל?... עפ"ל.
ועוד תמיה על דברי הבלע, שהרבה מתלמידי מרן זורקים את השכל... מוחא אני בך מחאה נמרצת, ומקווה שבקרוב יצטרפו אליי החברים היקרים, על דברי הבלע שכתבת. אוי לך מיום הדין, לכתוב כך על תלמידי מרן זיע"א, שתורתו תורת אמת, וכל הלומד בתורתו הרי הוא הולך בדרך הישר, ומי אנו שנשבח ונפאר. וכבר אמר הגרצ"פ פרנק, כי השמש מאירה, ואנשים באים לכסותה עם כברה... ודי בזה.
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:
הוא פשוט מצחיק אותי
אני כתבתי לו רואים בעליל שאורלצ א הוא לא אורלצ ב רוים שמישוה פה שינה דברים ויותר מזהשהתלידים מעידים שזה לא הוא, מה הוא רוצה יותר מזה? כנראה הוא רוצה ללכת בדרך האור לציון כי אחרת האשכנזים ינדו אותו כמו שמנדים את כל מי שהוא מו מרן ושסניק, שפשוט יוציא מהבטן את מה שיש לו
אנשים נלחמם על פסקי האור לציון כאילו היו חסידים שלו או מכירים אותו, הכל זה מגמה של עולם הישיבות אם את מרניסט אתה פרנק ולא מבין וסוג ב ואם אתה אור לציון אתה מתקדם- מילא הרב עובדיה היה בתפקיד ראשון לציון אז אנשים קיבלו את זה בתור סמכות כללית מתוקף תפקידו אבל אלו שנלחמים על אור לציון כי הם ישבו אצלו וקיבלו ממנו משוה?! הם פשוט נלחמים כדי להגיד לך אני לא פרנק אני לא הרב עובדיה אני ישיבתי אני ליטאי - כל מה שצריך להגיד כדי להיחשב ישיבתי הוא יעשה!!!!!!!!!!!!!!!! בושה!!!!!!!!!!(הכותב אינו חרדי מבית וכבר הספיק להבין את השקר והלכלוך בעולם הישיבות)
 
לא מבין, הרי כל ההשגות של מרן היביע אומר יושבו בקוטרס בנין ציון בטוב טעם ודעת, ומי שלומד טוב את זה ואינו זורק את השכל (כמו הרבה תלמידי מרן) יבין שכל הפסקים של האור לציון הם מבוססים, ואין כמעט שום טעות. הרי גם על מרן היבי"ע יש הרבה השגות , שאפילו נדונו כאן באשכול אחר, ולא יושבו הרבה תמיהות עדיין (לדוגמא השערות שיוצאות קדימה של המטפחת, שהמהרי אלשקר לא התיר בכה"ג כלל וכו')

אז מאי שנא מאור לציון???
מה אתה בא לומר שבגלל זה עכשיו נעזוב את מרן זי"ע ונלך רק לפי פסקי רבינו הגרב"צ בגלל שהם מיושבים...
אז לידיעתך ב' דברים
דבר ראשון תראה בס' רבינו (עמ' קס"ג) להגר"י שיטרית שליט"א שמרן הגרב"צ זי"ע אמר לו: שבכל מקום שמרן הגר"ע יוסף זצ"ל הולך הוא המרא דאתרא של אותו מקום ויש ללכת ע"פ פסקיו ע"ש.
וראה עוד בספר "דברי יצחק" בסופו בחלק השו"ת ששאלו אותו אודות נשמת מרן הגר"ע יוסף זי"ע וענה שהוא בלי ספק גלגול מרן הב"י ע"ה, ולכן אין מי שיבוא אחר המלך וידוע שבנו רצה לפתוח מפלגה שנקראת ז' ואביו אמר לו תזהר ואל תתעסק עם מרן הגר"ע יוסף זי"ע...
ומי יבוא אחר המלך... ויש לי עוד רשימה ענקית של גדולי עולם שכותבים שכל הספרדים צריכים ללכת רק אחרי מרן זי"ע והוראותיו בגלל שסיני ועוקר הרים סיני עדיף, ולא היה בקי כמוהו מימות עולם, וגם הגר"מ מאזוז שלפעמים נוטה מדעתו הוא אמר בפירוש כמה פעמים בשיעורו: שמרן זי"ע לא היה כמותו מזמן הב"י ע"ה, לרוב בקיאותו האמיתית בכל הפוסקים וידיעת הכללים לאמיתתן, אלא א"כ אתה משתכנז ואתה אוהב דוקא את הפסקים שחיברו הראשי ישיבות, אז נכון שמרן הגרב"צ זי"ע היה לומד בעומק העיון, אבל היה בקי בספרי הפוסקים כמו מרן זי"ע.
יש ראש ישיבה ידוע שחיבר הרבה ספרים בהלכה והגיש את זה למרן שליט"א, ומרן שליט"א פעם אמר לי שאין לו מה לעשות עם הספרים האלה הוא העביר לי אותם שאני יזרוק אותם בגניזה, אמרתי לו אבל יש דברים יפים בהלכה, הוא אמר לי: שלאורך כל הספר הוא מנסה להראות שההלכה היא לא כמו מרן זי"ע אלא להיפך ממרן מכח עומק הסברא שלו, וזה מרוב שהוא חושב שהגיע לדרגה של מרן... אבל באמת לא היה כמוהו... זה המציאות, צריך ישרות, ומרן עמל על זה להיות ישר... כל הספרים שלו שחיבר בפלפול הוא כתב ע"ז: כל זה ישאם הרוח... מה זה שווה עומק הסברא בלי ישרות אין לזה שום ערך... ודו"ק.
 
באמת אתה חושב שקונטרס בנין ציון ישב הכל בטוטו”ד?
לדעתי זהו קונטרס חובבני, שלא לומר גרוע מזה. ודאי שאינו מוסיף כבוד לכותבו, לא בתוכן ולא בסגנון המזלזל.
די אם אציין שבהרבה מקומות הוא בעצמו כותב שלא עיין ביביע אומר שהפנה אליו מרן משום שלא היה הספר תח’’י... וכי כך מישבים מבלי להבין בכלל את ההשגה?
בזמנו שלחתי לו מכתב ארוך בעניין עם התנצחות בכמה מתשובותיו ולא זכיתי שישיבני.
(וכבא יצא קונטרס, לא זוכר את שמו, אולי ”מענה יוסף”, שדחה בקש את רוב דבריו).
יצאו כמה קונ', אחד בשם מענה יוסף, ועוד 2, ובאשכול אחר הוזכרו.
 
וכי מרן זיע"א כשכתב לא כאור לציון, זרק את השכל?... עפ"ל.
ועוד תמיה על דברי הבלע, שהרבה מתלמידי מרן זורקים את השכל... מוחא אני בך מחאה נמרצת, ומקווה שבקרוב יצטרפו אליי החברים היקרים, על דברי הבלע שכתבת. אוי לך מיום הדין, לכתוב כך על תלמידי מרן זיע"א, שתורתו תורת אמת, וכל הלומד בתורתו הרי הוא הולך בדרך הישר, ומי אנו שנשבח ונפאר. וכבר אמר הגרצ"פ פרנק, כי השמש מאירה, ואנשים באים לכסותה עם כברה... ודי בזה.

להירגע כולם

לא אמרתי שמרן זיע"א זרק את השכל, כוונתי שהרבה מההשגות הם לשיטתו לפי דרך הפסיקה שלו וכו' ולא השגות על עצם הפסקים של האור לציון, שהם אכן מבוססים בעצם, ולא מופרכים במהותם. אז מי שלא זורק את השכל ומבחין בזה רואה שפסקי האור לציון הן אכן מבוססים

גם לא אמרתי שכל תלמידי מרן זורקים את השכל, אמרתי שיש הרבה מהם שזורקים את השכל, והם כבר באים משוחדים כשלומדים את זה, ולא מנסים להבין עם הראש שלהם בלי מבט ראשון, עם הבנה פרטית, כמו שהרב שך היה אומר לתלמידים שלו ''אני לא רוצה לשמוע ממך מה רב פלוני אמר בסוגיא, אני רוצה להבין איך אתה הבנת''

וגם לא אמרתי שצריך לעזוב את היבי"א בגלל ההשגות, אלא כמו שלא עוזבים היבי"א להמרות ההשגות והסתירות, הוא הדין כן אצל האור לציון !
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:
יצאו כמה קונ', אחד בשם מענה יוסף, ועוד 2, ובאשכול אחר הוזכרו.
הבהרה חשובה מאוד!
כונתי היתה לקונטרס ”תשובת ציון” ולא לקונטרס ”בנין ציון” שאינני מכירו.
ולצערי התבלבלתי והחלפתי בין הקונטרסים
 
אני הכי נטרלי נראה לי בדיון הזה כי אני לא באתי מעולם של ישיבות בלשון המעטה וקלטי מזמן את הפוליטיקה הזו בין מרן זצ"ל לגרב"צ זצ"ל - הכל תלוי אם אתה רוצה להיות ישיבשר ומקובל אצל אשכנזים ולא פרנק שסניק, מי שרוצה למצוא חן בעולם הישיבות הוא צריך להיות ספרדי של הגרב"צ זצ"ל- אני דוגל בשיטת שים את הדברים על השולחן, אם אתה אומר שאתה הרב עובדיה אתה פרנק - לא יודע ללמוד- רק אומר וכן כתב- לא ישיבתי ספרדי ברברי ועד ועוד דברים שאני יודע ושמעתי, עצוב מאד שזה מה שמוליך אשים פתאום להחליט שהם חסידי אור לציון
 
אני לא מבין על מה הקצף שלא כולם פוסקים כמרן????!!!!
יש מחלוקות בעולם ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
שכל אחד ינהג ע''פ רבו
וזה שלא מוכנים לשמוע שיש עוד דעה זה היפך דעת מרן זיע''א.
 
אני מוכן לשמוע מי שהלך לא כמו מרן אבל לא בגלל שהוא מתבייש במרן או סיבות של מציאת חן בעיני אנשים שרואים אותו סוג ב'

מי שיאמר לי שהוא מעריך את מרן ויודה שהוא שבר הרבה שיאים כביכול בדורות אחורנים ואעפ"כ הוא פוסק אחרת אני יקבל ממנו אבל אלו שהופכים להיות הכל העיקר לא הרב עובדיה כי אחרת הם יתביישו בעצמם - זה אל עבודת השם אלא השטן
 
אני הכי נטרלי נראה לי בדיון הזה כי אני לא באתי מעולם של ישיבות בלשון המעטה וקלטי מזמן את הפוליטיקה הזו בין מרן זצ"ל לגרב"צ זצ"ל - הכל תלוי אם אתה רוצה להיות ישיבשר ומקובל אצל אשכנזים ולא פרנק שסניק, מי שרוצה למצוא חן בעולם הישיבות הוא צריך להיות ספרדי של הגרב"צ זצ"ל- אני דוגל בשיטת שים את הדברים על השולחן, אם אתה אומר שאתה הרב עובדיה אתה פרנק - לא יודע ללמוד- רק אומר וכן כתב- לא ישיבתי ספרדי ברברי ועד ועוד דברים שאני יודע ושמעתי, עצוב מאד שזה מה שמוליך אשים פתאום להחליט שהם חסידי אור לציון

ואני דן אותך לכף זכות שהרקע שלך אינו תורני כפי שכתבת, ולכן אתה לוקח את הדברים למקום כה נחות כ"הפוליטיקה הזו"...
אני ב"ה זכיתי לשמוע שיעורים משניהם נ"ע וזכותם תגן עלינו, וסגנון לימודם היה שונה לגמרי ואלו ואלו דברי אלהים חיים ומלך עולם, וקוב"ה חדי בפלפולייהו.
ואין הדבר קשור כלל ל"פרנק" ח"ו ולישיבתי, וכיוצ"ב.
התייחסתי לדבריך רק בגלל שאתה דוגל בשיטת "שים את הדברים על השולחן"...

ואגב, באופן אישי אני מתעב משתכנזים...
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:
אני חולק עליך בתכלית, ואחת משתי הדרכים, או שאתה בכלל לא על הקרקע ואתה כנראה יצאת מאיזה מערה ואם כן מה לך ולאינטרנט, או שאתה לא מודה באמת, וכל האנשים שקוראים את התוכן שלי יודו ויאמרו קדוש קדוש קדוש אמת אמת אמת.

ומה שכתבת בתור "ראיה" ששיטת לימודם הוא שונה , אתה בכלל אל סותר את הנקודה שהעליתי, שאנשים הולכים כמו הגרב"צ לא בגלל שיטת לימודו שהרי הדור החדש לא מכיר אותו ולא למד ממנו (ולשמוע ממנו שיעור בקול הלשון אחד שתיים אתה לא נקרא תלמיד שלו) ואדרבה הספרים של הרבה עובדיה הרבה הרבה יותר מרשימים (ומה היה קורה אם יביע אומר היה של הגרב"צ בכלל היו דורסים את הרב עובדיה) הסיבה שהם הולכים כמו הגרב"צ אין זאת אלא בגלל מה שאמרתי, אל תבזבז את הזמן בלענות לי כי אני הולך עם האמת והיא תנצח
 
חזור
חלק עליון