• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

דף שמתמצת את כל הש"ס

התבקשתי מהרב הגאון המחבר להפיץ.
יותר נראה שהדף הזה מתמצת רק את חלק מהאגדתות של הש"ס
לדוגמא נפתח לי בגיטין ומתחיל בדף ז, בעוד שלפנ"כ יש את כל הסוגייות עם הרייד של הישיבות
 
חשבתי שזה כעין פרסומת ויהיה בפנים איזה "מוסר" על כך שאין תמצות בידיעת הש"ס וצריך פשוט לשבת הרבה ולגרוס ולעיין עד שרוכשים.
כל הזמן מחפשים קיצורי דרך... ראו את מרן זיע"א שלמרות זכרונו האדיר כל ימיו בעמוד והחזר קאי ולא פסק פומיה מגירסא.
 
במסכת בבא מציעא למשל בתחילת המפקיד הוא קופץ ישר למעשה עם ההיא סבתא בסוגיית שומר שמסר לשומר ומדלג על שתי הדפים בתחילת הפרק בסוגיית דקל לפירותיו - דבר שלא בא לעולם ובסוגיית השבועה שמא עיניו נתן בה.
וכנראה שם דגש יותר על האגדתות, חסר הרבה מהסוגיות בלומדות והישיבתיות.
הערה זו מצטרפת להערות קודמות.
 
גם במסכת שבת חסר המון וגם מה שהביאו זה לא תמצית רק משהו שמוזכר באיזה עמוד ואפילו לא איזה נושא של כמה דפים, לא רואה בדף הזה תועלת.
 
תסתכל יש פס אדום תחת מה שרשמת
א. התכוונתי לתקן: "אחת" ולא "אחד".
ב. יש פס אדום כיוון שהוספתי את האות ו' - כיוון שאלו דרשות ברבים ולא דרשה ביחיד, ולפי כללי האקדמיה צריך לכתוב "דרשותיי"
כיוון שאינני מחויב לכללי האקדמיה, לא הוספתי י' מיותרת.
אצלך לא סומן קו אדום, כיוון שכתבת "דרשתי" ללא ו', וזה מתאים ללשון יחיד, בה אין צורך כלל בהוספת י' (גם לפי האקדמיה), בכל מקרה, גם כאן זו טעות, כיוון שהתכוונת ל"דרשות" ברבים - 'אחת מדרשותי' (בכתיב מלא לפי כללי האקדמיה: 'אחת מדרשותיי')
 
סיכום הש"ס הואיל ואתא לידן נימא ביה מילתא...
כמובן אחרי יישר כוח ובקשת סליחה על ה"טרמפ",
יש כמה קונטרסים של תמצית הש"ס, נכון שאף אחד מהם לא הגיע לרמה של דף אחד... אך הנה סיכום בשיטת 'תמצית מסקנות הדף' על שתי מסכתות. שימו לב לחצי הראשון של הקובץ, החצי השני (מה שנקרא 'הערות' או 'הערות חיצוניות') הוא הרחבות וליקוטים על סדר המסכת.
יש שם כתובת דוא"ל, מי שמתעניין במסכתות אחרות.

בהצלחה ויישר כוח גדול לכל המפיצים תורה והעוזרים ללימוד התורה! יהי רצון שיהי חלקי עמכם...
 

קבצים מצורפים

  • תמצית - ביצה.pdf
    499 KB · צפיות: 2
  • תמצית - שקלים.pdf
    613.7 KB · צפיות: 0
חלק עליון