דרשה של הרב יגאל כהן - לאחר ההלויה של נכדתו

אז לכל מי שרצה להתחזק מהאסון הנורא שפקד את ביתו של מו"ר הרב יגאל כהן - ממזכי הרבים הגדולים בעולם
שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות, אמן !


ופה יש שיעור של הרב דוד פריוף ממקורבי הרב יגאל וגם כן מרביץ תורה לעם ישראל שבשדות
והביאו לשיעור את האבא השכול - חתנו של הרב יגאל, והרב ראובן צרף, (הסבא) שעליו לא צריך להכביר במילים - מי שמכיר את הרב יודע ברום מעלתו
מתלמידיו הקרובים והחברותא של מרן הראשל"צ שליט"א וגם כן ראש כולל ידוע בבני ברק...


ופה גילוי מרעיש על נכדתו של הרב יגאל שליט"א מהרב פריוף

שיהיה לחיזוק הרבים בעזרת ה' .
 
חלק עליון