האם כלבא שבוע נקרא כך משום שהיה מצאצאי כלב בן יפונה ?

כולנו מכירים את הגמ' בגיטין באגדות החורבן שכלבא שבוע נקרא כך ע"ש שמי שהיה נכנס לביתו רעב ככלב היה יוצא שבע,
והנה בשבוע זה חזרה בתי מהגן ובדף הקשר היה כתוב הסבר חדש שנקרא כן משום שהיה מזרעו של כלב בן יפונה,
ונפשי בשאלתי לפני הת"ח האם ידוע מקור לפירוש זה ?
 
תלמוד ירושלמי מסכת תענית דף כ ע"ב
אמר רבי לוי מגילת יוחסין מצאו בירושלם וכתוב בה הלל מן דדוד בן יצף מן דאסף בן ציצית הכסת מן דאבנן בן קוביסין מן דאחאב בן כלבא שבוע מן דכלב רבי יניי מן דעלי מן יהוד מן ציפורין רבי חייה רבה מבני שפטיה בן אביטל רבי יוסי בי רבי חלפתא מבני יונדב בן רכב רבי נחמיה מן נחמיה התרשתא.
 
חזור
חלק עליון