האם קטן עולה לברכת כהנים במנחה בצום?

נשאלתי מחבר שלי:
מה דין קטן בברכת כהנים במנחה בצום, האם מחנכים אותו לעלות לברכת כהנים כמו בשאר ימות המשנה, או שכיון שלא מחנכים אותו לצום כיון שאנו סמוכים ובטוחים שבעזה"י יבוא משיח גואל, ממילא גם אינו יכול לעלות לברכת כהנים במנחה כדין מי שאינו צם.
???
מי שיודע תשובה בענין נשמח שיכתוב.
 
נערך לאחרונה:
אם אכל, איך יעלה?
מדין חינוך.
כמו גבי קטן ששכח ספיה"ע שאע"פ שמדינא לא היה יכול להמשיך ולספור בברכה, מדין חינוך ממשיך לספור בברכה.
אולי ה"ה כאן שאע"פ שמדינא אינו יכול להעלות לברכת כהנים, מ"מ בשביל לחנכו לדבר יועל לעלות.
או, כפי הצד השני שהוזכר לעיל, שמכיון שכשיגדיל כבר לא נצטרך לצום, ולא יהיה ברכת כהנים, אז אין עניין לחנכו לדבר שלא יזדקק לו כשיגדל.
(ועכ"פ, גם לפי צד זה, ביוה"כ יוכל לעלות).
 
מדין חינוך.
כמו גבי קטן ששכח ספיה"ע שאע"פ שמדינא לא היה יכול להמשיך ולספור בברכה, מדין חינוך ממשיך לספור בברכה.
אולי ה"ה כאן שאע"פ שמדינא אינו יכול להעלות לברכת כהנים, מ"מ בשביל לחנכו לדבר יועל לעלות.
או, כפי הצד השני שהוזכר לעיל, שמכיון שכשיגדיל כבר לא נצטרך לצום, ולא יהיה ברכת כהנים, אז אין עניין לחנכו לדבר שלא יזדקק לו כשיגדל.
(ועכ"פ, גם לפי צד זה, ביוה"כ יוכל לעלות).
הסבר נפלא לספק שהבאתי.
נשמח למי שיודע מקורות וסברות בענין.
 
מדין חינוך.
כמו גבי קטן ששכח ספיה"ע שאע"פ שמדינא לא היה יכול להמשיך ולספור בברכה, מדין חינוך ממשיך לספור בברכה.
אולי ה"ה כאן שאע"פ שמדינא אינו יכול להעלות לברכת כהנים, מ"מ בשביל לחנכו לדבר יועל לעלות.
או, כפי הצד השני שהוזכר לעיל, שמכיון שכשיגדיל כבר לא נצטרך לצום, ולא יהיה ברכת כהנים, אז אין עניין לחנכו לדבר שלא יזדקק לו כשיגדל.
(ועכ"פ, גם לפי צד זה, ביוה"כ יוכל לעלות).
בספירת העומר יש צירוף של כל יום בפני עצמו מהווה מצוה, ובהיות ויש בזה מחלוקת הפוסקים סומכים על זה.
אבל כאן, יש דין חינוך ולחנך יש עם פרטי הדין. ולהעלות ילד לנשיאת כפים, זה כמו לתת לו לימון בארבעת המינים.
 
חבר אמר לי בשם מרן הראש"ל שמרן זצ"ל היה מחלק לילדיו חתיכה של תפוח לכל אחד, ובירכו על זה, וכך על כל חתיכה וחתיכה היו מברכים. וזאת כדי לחנכם בברכות.
האם מישהו ראה היכן מרן שליט"א כתב זאת או אמר זאת בשיעוריו?.
 
חלק עליון