• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

זכרונותיו של הרב יקותיאל אוהב ציון ממרן רבינו עובדיה זיע"א

יצחק משען

Well-known member
בהיות שהובא לידי הקובץ הזה ומצאתי בו כמה דברים טובים אמרתי להביאו הנה, ולא אכחד כי חלק מהדברים שכתובים בו נראה שלא היו ולא נבראו, וגם יש כאן כמה דברים המעלים הב'ל במחילה מכבוד ידידי הגאון נר"ו, אך את הטוב נקבל יהיה ממי שיהיה
 

קבצים מצורפים

  • זכרונות על רבינו עובדיה.PDF
    21.8 MB · צפיות: 82
איני יודע מה יש למשפחת אוהב ציון עם מר"ן שליט"א אך לאחרונה ראיתי שכתב אחד ממשפחתו בכותרת "נט בר נ"ט לכתחילה?", ואיני יודע אם בא לקנטר או לברר את האמת להלכה.

ידועה דעתו של מרן הגרע"י שהדבר מותר לכתחילה. לעומת יבלטו"א הגריח"ס שליטא סובר שזה רק בדיעבד.
וכן סוברים הגרב"צ אש והגר"ש משאש.
והנה לאחרונה הרב הראשי תקף את בעל ספר טעמו וראו בענין זה. והנה לפניכם מה שכתב לי הרב טעמו וראו.
שלום וברכה.
יישר כח על דבריו הנפלאים.
הנה גופא דעובדא הכי הוה, לפני שהוצאתי את ספרי טעמו וראו הגשתיו לפני הגר"י יוסף שליט"א שהיה אז ראש ישיבת חזון עובדיה, ואמרתי לו שאם יש לו להשיב על הטענות אז שישיב עליהם לפני הוצאת הספר. הספר היה מונח אצלו כחצי שנה, כאשר באותה תקופה נתן גם לכמה בחורים ואברכים לעבור על הספר. לאחר תקופה זו אמר לי בזה"ל "אני מרים ידים, זה לא פסק שלי אלא של אבא שלי". ובו בזמן כתב לי פתק שאגש איתו למרן הגרע"י זצ"ל ובו ביקש שיעיין בדברינו. הלכתי להפגש עם הגרע"י זצ"ל והצגתי בפניו בקצרה את עיקרי הדברים, ואמר לי בזה"ל "האמת אגיד לך שאני סמכתי על שו"ת בית דוד, אם האחרונים דוחים את הראיות שלו אני אחזור בי". וביקש שאשאיר את הספר. אלא שלא איסתייעא מילתא ואינשי דלא מעלי שיבשו את הענין כמה וכמה פעמים, ולא זכיתי שיעבור על הדברים כדבעי. בכל אופן אני את תשובתי קיבלתי, וכבר מאז ידעתי שהאמת כפי שהעלתי בספר להחמיר בזה לכתחילה כדעת מרן השו"ע ורוב רבותינו הפוסקים. ואיישר חיליה לאורייתא שמשתדל בזה להחזיר עטרה ליושנה כי דבר פשוט הוא שכך נהגו מאז ומעולם להחמיר בזה.
נ.ב
מה שהעיר עלי מעכ"ת שלא הבאתי דברי ההליכות עולם, כנראה שלא ראה בעמוד השער של ספרי שיצא בשנת תשס"א (לפני יותר מעשרים שנה) טרם יצא הס' הליכות עולם.
כמו כן אשמח אם יוכל מעכ"ת לשלוח דבריו אל הגרי"ח סופר שליט"א לשמחו בדברי תורה אלו נגד ההשמצות שהושמעו נגדו לאחרונה בלויין ובעלונים.
בברכת יגדיל תורה ויאדיר
דוד חזן
 
איני יודע מה יש למשפחת אוהב ציון עם מר"ן שליט"א אך לאחרונה ראיתי שכתב אחד ממשפחתו בכותרת "נט בר נ"ט לכתחילה?", ואיני יודע אם בא לקנטר או לברר את האמת להלכה.

ידועה דעתו של מרן הגרע"י שהדבר מותר לכתחילה. לעומת יבלטו"א הגריח"ס שליטא סובר שזה רק בדיעבד.
וכן סוברים הגרב"צ אש והגר"ש משאש.
והנה לאחרונה הרב הראשי תקף את בעל ספר טעמו וראו בענין זה. והנה לפניכם מה שכתב לי הרב טעמו וראו.
שלום וברכה.
יישר כח על דבריו הנפלאים.
הנה גופא דעובדא הכי הוה, לפני שהוצאתי את ספרי טעמו וראו הגשתיו לפני הגר"י יוסף שליט"א שהיה אז ראש ישיבת חזון עובדיה, ואמרתי לו שאם יש לו להשיב על הטענות אז שישיב עליהם לפני הוצאת הספר. הספר היה מונח אצלו כחצי שנה, כאשר באותה תקופה נתן גם לכמה בחורים ואברכים לעבור על הספר. לאחר תקופה זו אמר לי בזה"ל "אני מרים ידים, זה לא פסק שלי אלא של אבא שלי". ובו בזמן כתב לי פתק שאגש איתו למרן הגרע"י זצ"ל ובו ביקש שיעיין בדברינו. הלכתי להפגש עם הגרע"י זצ"ל והצגתי בפניו בקצרה את עיקרי הדברים, ואמר לי בזה"ל "האמת אגיד לך שאני סמכתי על שו"ת בית דוד, אם האחרונים דוחים את הראיות שלו אני אחזור בי". וביקש שאשאיר את הספר. אלא שלא איסתייעא מילתא ואינשי דלא מעלי שיבשו את הענין כמה וכמה פעמים, ולא זכיתי שיעבור על הדברים כדבעי. בכל אופן אני את תשובתי קיבלתי, וכבר מאז ידעתי שהאמת כפי שהעלתי בספר להחמיר בזה לכתחילה כדעת מרן השו"ע ורוב רבותינו הפוסקים. ואיישר חיליה לאורייתא שמשתדל בזה להחזיר עטרה ליושנה כי דבר פשוט הוא שכך נהגו מאז ומעולם להחמיר בזה.
נ.ב
מה שהעיר עלי מעכ"ת שלא הבאתי דברי ההליכות עולם, כנראה שלא ראה בעמוד השער של ספרי שיצא בשנת תשס"א (לפני יותר מעשרים שנה) טרם יצא הס' הליכות עולם.
כמו כן אשמח אם יוכל מעכ"ת לשלוח דבריו אל הגרי"ח סופר שליט"א לשמחו בדברי תורה אלו נגד ההשמצות שהושמעו נגדו לאחרונה בלויין ובעלונים.
בברכת יגדיל תורה ויאדיר
דוד חזן
אומר אני שבדברים אלו יש חוצפה והתרסה ובזיון, והכותב אינו כזה תמים, אלא שמח למצוא הזדמנות להביא מה שמחקו לו בעבר
לפי דברי הכתוב כאן יוצא שרבינו יצחק יודע שהוא אומר דברים בטעות, ובכל זאת מעדיף להמשיך להטעות את כולם ולהשמיץ את החכם סופר בלווין ובעלונים
ועפרא לפומיה של מי שכתב זה, לא יאבה ה' סלוח לו, דאמנם אני לא דובר לשכת הרשל''צ ולא זכיתי ממגדל העמק לבוא ולשמוע מה בפיו על האמור לעיל, אך בטוחני שאם חזר על דבריו הללו אין ספק שיש לו תשובה על דברי המחבר טעמו וראו הנ''ל, ובזמנו כשאמר מה שאמר לא הקיף הסוגיא כהיום וכיו''ב
 
בהיות שהובא לידי הקובץ הזה ומצאתי בו כמה דברים טובים אמרתי להביאו הנה, ולא אכחד כי חלק מהדברים שכתובים בו נראה שלא היו ולא נבראו, וגם יש כאן כמה דברים המעלים הב'ל במחילה מכבוד ידידי הגאון נר"ו, אך את הטוב נקבל יהיה ממי שיהיה
אלו דברים העלו הבל לפני כבודו?
 
משען אני צופה ורואה איך אתה משקר במצח נחושה נגד הני תרי אחי מופלגי תורה ויראה ומציע לך לחזור בך מכל מה שעשית כאן מהר מאד.
מה בדיוק שיקרתי ומי בדיוק מופלג תורה ויראה, בוא לא ניכנס לפסים אישיים, אבל אני לא חוזר בי מכלום
תענה על טענת הרב חזן
תדע שיש עליך קפידא גדולה.
כפי שכתבתי לא זכיתי להיות הדובר של מרן, למי שיש כאלה האשמות חמורות מוזמן לפנות להרב בעצמו שמתפלל כל יום בביהכנ''ס בית חביב ליד ביתו או לשלוח לו מכתב, אבל לא להיות כזה חצוף מחוצף עז פנים שמעלה האשמות בלי לבדוק, יסכר פי דוברי שקר
ומי שיש עליו קפידא גדולה זה אתם בעצמכם שמחזקים ידי עוברי עבריה
אלו דברים העלו הבל לפני כבודו?
אין לי ענין לפתוח שוב נושא ולהתחיל להתווכח
אם תתעקש בכל זאת אוכיחך ואערכה לנגד עיניך בדיוק איזה הבלי הבלים הוא כתב
 
מה בדיוק שיקרתי ומי בדיוק מופלג תורה ויראה, בוא לא ניכנס לפסים אישיים, אבל אני לא חוזר בי מכלום
תחזקנה ידיך ר' יצחק, ואל יבוש מפני המלעיגים וכו' (רמ"א רס"י א)
תענה על טענת הרב חזן
תדע שיש עליך קפידא גדולה.
ולמי שמזלזל בפומבי במרן שליט"א אין עליו קפידא, הרי ר' יצחק בא ליישב דעתו של גדול
 
עדיף שלא
אין לי ענין לפתוח שוב נושא ולהתחיל להתווכח
אם תתעקש בכל זאת אוכיחך ואערכה לנגד עיניך בדיוק איזה הבלי הבלים הוא כתב
עדיף שלא, כדי שלא תצא תקלה תחת ידינו בלה"ר ורכילות חלילה.
כבר כתבתי לעיל שאני מכיר את הנ"ל מקרוב ממש והתרחקתי ממנו........ רק שבגוף הדברים שכתב בספר שהעלית, (אמנם לא העמקתי....) יש שבח על מרן זיע"א ואף זכר את בנו מורנו הראש"ל ולא מצאתי דברי הבל.
 
בסדר, לא מעלה ולא מוריד בדעת מרן ז"ל.
יש עוד כאלה ולמדנו להעביר...... אין מה לעשות זה מה יש!

פעם אמר הלכה (איני זוכר כעת מהי) בביהכנ"ס של עמך ישראל כנגד דעת קדשו של מרן זי"ע והציבור היה קצת בהלם, כי ההלכה היתה ידועה בציבור. ואנכי תולעת ולא איש איני מדבר בד"כ בפורומים מסוימים [למעט כתיבה בפורום מסוים.....;)] חרה לי כ"כ ההתעלמות המוחלטת זעקתי שלפי המנהג הפשוט וכדעת הרב עובדיה אינו כן ואמרתי ההלכה. הוא בלע את רוקו ולא ידע מה להשיב.. אך למדתי לפעמים לשתוק והמציאות מוכיחה שכן ראוי
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:
. לאחר תקופה זו אמר לי בזה"ל "אני מרים ידים, זה לא פסק שלי אלא של אבא שלי".
איך יכול להיות שכך מרן שליטא אמר לו, אם בהסכמה שכתב לו באותו הספר כתוב בדיוק הפוך, שמותר נט בר נט לכתחלה.???
וכבר אמרו חז"ל "הרוצה לשקר ירחיק עדותו"...
וד"ל. כי כבר בררתי הענין הלזה בצורה יסודית. וד"ב.
 
איני יודע מה יש למשפחת אוהב ציון עם מר"ן שליט"א אך לאחרונה ראיתי שכתב אחד ממשפחתו בכותרת "נט בר נ"ט לכתחילה?", ואיני יודע אם בא לקנטר או לברר את האמת להלכה.

ידועה דעתו של מרן הגרע"י שהדבר מותר לכתחילה. לעומת יבלטו"א הגריח"ס שליטא סובר שזה רק בדיעבד.
וכן סוברים הגרב"צ אש והגר"ש משאש.
והנה לאחרונה הרב הראשי תקף את בעל ספר טעמו וראו בענין זה. והנה לפניכם מה שכתב לי הרב טעמו וראו.
שלום וברכה.
יישר כח על דבריו הנפלאים.
הנה גופא דעובדא הכי הוה, לפני שהוצאתי את ספרי טעמו וראו הגשתיו לפני הגר"י יוסף שליט"א שהיה אז ראש ישיבת חזון עובדיה, ואמרתי לו שאם יש לו להשיב על הטענות אז שישיב עליהם לפני הוצאת הספר. הספר היה מונח אצלו כחצי שנה, כאשר באותה תקופה נתן גם לכמה בחורים ואברכים לעבור על הספר. לאחר תקופה זו אמר לי בזה"ל "אני מרים ידים, זה לא פסק שלי אלא של אבא שלי". ובו בזמן כתב לי פתק שאגש איתו למרן הגרע"י זצ"ל ובו ביקש שיעיין בדברינו. הלכתי להפגש עם הגרע"י זצ"ל והצגתי בפניו בקצרה את עיקרי הדברים, ואמר לי בזה"ל "האמת אגיד לך שאני סמכתי על שו"ת בית דוד, אם האחרונים דוחים את הראיות שלו אני אחזור בי". וביקש שאשאיר את הספר. אלא שלא איסתייעא מילתא ואינשי דלא מעלי שיבשו את הענין כמה וכמה פעמים, ולא זכיתי שיעבור על הדברים כדבעי. בכל אופן אני את תשובתי קיבלתי, וכבר מאז ידעתי שהאמת כפי שהעלתי בספר להחמיר בזה לכתחילה כדעת מרן השו"ע ורוב רבותינו הפוסקים. ואיישר חיליה לאורייתא שמשתדל בזה להחזיר עטרה ליושנה כי דבר פשוט הוא שכך נהגו מאז ומעולם להחמיר בזה.
נ.ב
מה שהעיר עלי מעכ"ת שלא הבאתי דברי ההליכות עולם, כנראה שלא ראה בעמוד השער של ספרי שיצא בשנת תשס"א (לפני יותר מעשרים שנה) טרם יצא הס' הליכות עולם.
כמו כן אשמח אם יוכל מעכ"ת לשלוח דבריו אל הגרי"ח סופר שליט"א לשמחו בדברי תורה אלו נגד ההשמצות שהושמעו נגדו לאחרונה בלויין ובעלונים.
בברכת יגדיל תורה ויאדיר
דוד חזן
זילזול לא רק במרן הראשון לציון שליט"א אלא גם במרן זיע"א שכאילו נסמך על בית דוד ואם יראו אחרונים שדוחים ראיתו אני יחזור בי.
פשוט לא יאומן מה נכתב פה כזה זלזול במרן. זה רק מראה שמי שכתב את זה לא עיין בתשובה אחת של מרן ביביע אומר ביסודיות. הכל בשטחיות. כאילו מרן לא מכיר את כל האחרונים והראשונים שהוא צריך את "טעמו וראו" שיוכיח לו. על זה אמר רבה בר בר חנה שראה ברווז במים שראשו מגיע לשמים. שלמד קצת תורה שאין מים אלא תורה. וכבר ראשו מגיע השמימה. מרגיש שהוא גדול כמו הגדולים ואף יותר מהם. לצערנו הרב הדברים שנכתבו פה זלזול במרן זיע"א ולא באתי אלא למחות בדברי הבל אלו
 
אדרבה מצוה ליישב דברי מרן הראש"ל שליט"א,
איני מבין מדוע הכותבים כאן מתרגשים מהערות.
הערות מראות על גדולתו של מרן שליט"א, ואנחנו מצוה עלינו ליישב.
בנוסף לזה, אם הבנתי נכון דברי הרב חזן, מרן לא חזר בו, אלא אמר שיעיין. והוא לא יודע את המשך הסיפור.
כנראה מרן שליט"א כן יודע איך המשיך הסיפור.

ישועות ונחמות
 
חזור
חלק עליון