חוברת חזרה לנבחני איסור והיתר

יוסף דהן

Well-known member
המעונין לרכוש בקובץ דיגיטלי חוברת 40 עמודים של שאלות הרבנות לפי סדר סימני איסור והיתר
יכול להעביר עשרה שקלים בפרטים במיל שלי
מצורף דוג'
1706466577161.png
 
כל הסימנים שבמבחנים של הרבנות? מליחה, בשר בחלב ותערובות?
אכן
נעשתה ברירה מהשאלות שכבר לא בחומר כגון תולעים
וכן אין שאלות שחוזרות על עצמן
וזה גם לפי סדר הש"ע דהינו בסי' סט השאלה של ס"א ראשונה וסעי' כא אחרונה
 
במה זה שונה מרשימת השאלות שבספרי היכל שלמה?
נראה לי ששם זה שאלות כלליות ומסכמות יותר, ופה זה יותר לפרטים. (כמו שאלות למבחן של כולל, לא של הרבנות).
אכן
צדק ר' בנימין
הספר היכל שלמה הוא סיכום של החומר של הרבנות ולפני כל דבר יש שאלה ובד''כ לקחו מהרבנות השאלה
אך בחוברת זו שערכתי יש רק שאלות שנשאלו במבחני הרבנות
 
חזור
חלק עליון