• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

חידה: כבוד

זה הכבוד שלו!ביקש שלא יספידו אותו.מכבדים את רצונו.ואם לא היה מבקש היו חייבים.יוצא שמכבדים אותו רק אם ביקש!
עכשיו הבנתי מה שהתכוונת !
אבל בשני המקרים של המת צריך לכבד אותו רק השאלה איזה כבוד
ואני שואל על מקרה שאם לא יבקש שיכבדו אותו לא יצטרכו לכבד אותו...
 
חזור
חלק עליון