חיזוק לבין הזמנים

מי זה הרב ברעוודה שכתב את הקונטרס הנ"ל?
בתחילת הקונטרס כתוב "הרב רפאל שלמה ברעוודה".
אבל כולם מכירים את "ר' שליימה ברעוודה" שכפי שראיתי שמו המלא היה "הרב שלמה לייב ברעוודה". אז מי זה הרב רפאל שלמה ברעוודה?
 
מי זה הרב ברעוודה שכתב את הקונטרס הנ"ל?
בתחילת הקונטרס כתוב "הרב רפאל שלמה ברעוודה".
אבל כולם מכירים את "ר' שליימה ברעוודה" שכפי שראיתי שמו המלא היה "הרב שלמה לייב ברעוודה". אז מי זה הרב רפאל שלמה ברעוודה?
זה הרב ברעוודא הידוע [עיין בהסכמה של רבי דב יפה] אולי חלה והוסיפו לו רפאל
 
זה הרב ברעוודא הידוע [עיין בהסכמה של רבי דב יפה] אולי חלה והוסיפו לו רפאל
חשבתי ע"כ, אך מדוע לא נשאר השם הזה?
חשבתי אולי הוא חלה ולא נתרפא מהחולי, אבל הקונטרס יצא בשנת תשנ"ג והוא נפטר בשנת תשע"ג.
(ראיתי את ההסכמה ולכן לא הבנתי איך יכול להיות שיש עוד אחד עם שם כ"כ דומה ובאותו 'מעמד'...)
 
חזור
חלק עליון