כמה נשים נשא כלב

אד יעלה

Well-known member
הגמרא מביאה בכמה מקומות כלב בן יפונה נשא שתי נשים את מרים הנביאה אחות משה ואת בתיה בת פרעה שהצילה את משה. עין מגילה יג וסוטה יב.
ושמעתי ממו''ר שליט''א ששתיהם הצילו את משה כיון שברש''י בשמות מבואר שלידתו של משה היתה מכח מרים שאמרה להם לחזור ולהתחתן א''כ רואים ששתי הנשים שכלב התחתן איתם הצילו את משה.[אע''פ שבבלי מבואר בסוטה מבואר שהיתה מעוברת קודם אבל רש'י הולך בדרך אחרת]
 
חזור
חלק עליון