למה ריבנו של עולם! תלושי המזון, ושוב בג"צ הידוע לנו מוציא צו האוסר על 'ר' אריה לחלק את תלושי המזון.....'

אשריהם ת"ח שמתווכחים זה עם זה בדברים העומדים ברומו של עולם,
לענ"ד הדברים ברורים !
בזמן בית המקדש וודאי שהיה משרד הבריאות אולי קראו לו לשכת הבריאים :)
היה משרד הכלכלה אולי שמו היה לשכת עזר וסיוע ..
וכן הלאה ..
ידוע מה שעשה יהושע בן גמלא שהעמיד מלמדי תינוקות וכו', וכי לא קוראים לזה משרד החינוך ??
ונכון, ככל שיש יותר תושבים באותו מקום צריך יותר משרדים וקומות ...
וסתם אגב, כולנו יודעים שהיה רופא בבית המקדש, שכחתי את שמו, מסתמא היה לו חדר עם מיטה וציוד, לא כן? הרי לך קופת חולים בתוככי בית המקדש.
...
 
אשריהם ת"ח שמתווכחים זה עם זה בדברים העומדים ברומו של עולם,
לענ"ד הדברים ברורים !
בזמן בית המקדש וודאי שהיה משרד הבריאות אולי קראו לו לשכת הבריאים :)
היה משרד הכלכלה אולי שמו היה לשכת עזר וסיוע ..
וכן הלאה ..
ידוע מה שעשה יהושע בן גמלא שהעמיד מלמדי תינוקות וכו', וכי לא קוראים לזה משרד החינוך ??
ונכון, ככל שיש יותר תושבים באותו מקום צריך יותר משרדים וקומות ...
וסתם אגב, כולנו יודעים שהיה רופא בבית המקדש, שכחתי את שמו, מסתמא היה לו חדר עם מיטה וציוד, לא כן? הרי לך קופת חולים בתוככי בית המקדש.
...
מחילה מכת"ר, אבל יש לך טעות בדברים האלה, כי שיבנה המקדש האחרון כבר לא יהיה חולים, כמבואר בחז"ל, ולא מלמדי תינוקות כי כתוב "וניבאו כל בשר" שאפי' הקטנים יהיו נביאים וצדיקים...
 
מחילה מכת"ר, אבל יש לך טעות בדברים האלה, כי שיבנה המקדש האחרון כבר לא יהיה חולים, כמבואר בחז"ל, ולא מלמדי תינוקות כי כתוב "וניבאו כל בשר" שאפי' הקטנים יהיו נביאים וצדיקים...
יתכן,
אגב, איפה זה בחז"ל??
וכי לא יצטרכו למסור את התורה מרב לתלמיד ??
ובלי זה,
ההערכות שלנו צריכה להיות ש"עולם כנהגו נוהג" לגמרי.
שהנה הרמב"ם כתב את כל הלכות בית הבחירה למרות שמקובלנו מחז"ל שבית המקדש ירד בנוי באש !
ואתה צודק שזה נושא עמוק ורחב היאך עלינו להתכונן לביאת המקדש -
שהרי לא יעלה על הדעת שמישהו יקח הלוואה של עשר מיליון דולר על דעת שבעת הגאולה כבר לא יהיו חובות ..
ומאידך גיסא, אסור יותר מדאי לפחד ולחשוש מכל מיני תרחישים שיכולים לבוא אפילו כדרך הטבע, שאנחנו מאמינים כי הגאולה בפתח.
וכאמור, נושא עמוק ורחב
אולי לא לפורום אלא לבית מדרשם של הרמח"ל והמהר"ל.
 
יתכן,
אגב, איפה זה בחז"ל??
וכי לא יצטרכו למסור את התורה מרב לתלמיד ??
ובלי זה,
ההערכות שלנו צריכה להיות ש"עולם כנהגו נוהג" לגמרי.
שהנה הרמב"ם כתב את כל הלכות בית הבחירה למרות שמקובלנו מחז"ל שבית המקדש ירד בנוי באש !
ואתה צודק שזה נושא עמוק ורחב היאך עלינו להתכונן לביאת המקדש -
שהרי לא יעלה על הדעת שמישהו יקח הלוואה של עשר מיליון דולר על דעת שבעת הגאולה כבר לא יהיו חובות ..
ומאידך גיסא, אסור יותר מדאי לפחד ולחשוש מכל מיני תרחישים שיכולים לבוא אפילו כדרך הטבע, שאנחנו מאמינים כי הגאולה בפתח.
וכאמור, נושא עמוק ורחב
אולי לא לפורום אלא לבית מדרשם של הרמח"ל והמהר"ל.
כבר הבאתי לעיל בשם הזוה"ק שעולם כמנהגו נוהג - זה רק לעמי הארץ בלבד ולא לת"ח. ונמצא שדברי הרמב"ם במקומם עומדים. שהרי כל הגמ' מלאה בזה שהעולם ישתנה לגמרי. ולא יתכן שהרמב"ם יחלוק ע"ד הגמ'.
 
מה זה קשור? וכי הרמב"ם כתב שהמדינה הזאת תשאר עם משרדי הממשלה? הוא אומר עולם כמנהגו נוהג מבחינת הטבע...

בא תודה על האמת. האם הכרת את דברי הרמב"ם האלו?

כופר שכמותך. היאך אתה מעיז לדבר ככה על מי שלומד בזוה"ק, וכבר אמר הרה"ק מקארמנא שמי שנגד הלימוד הזה שיידע שהתלבש בו בחינת עמלק וד"ל.

אתה לומד בזוה"ק?...

אני לא נגד שום לימוד.

אך התחושה שלי היא שאני מנהל דיון עם מישהו שלא באמת יודע מה כתוב בזוה"ק.

אם כל רמת הידיעות של כת"ר היא בסגנון של לזרוק משפטים 'פעם ראיתי' 'פעם שמעתי'...

תמשיך לנהל את הדיון הזה עם עצמך.

כבר הבאתי לעיל בשם הזוה"ק שעולם כמנהגו נוהג - זה רק לעמי הארץ בלבד ולא לת"ח. ונמצא שדברי הרמב"ם במקומם עומדים.

לא הבאת שום דבר!

רק כתבת שפעם ראית משהו ואתה לא זוכר איפה...

הנה דבריך,

קראתי בפירוש וזה חרוט בזכרוני, שבס' הזוה"ק עם פי' מתוק מדבש (איני זוכר כרגע היכן)

והנה עוד ציטוט שלך:
שהרי כל הגמ' מלאה בזה שהעולם ישתנה לגמרי. ולא יתכן שהרמב"ם יחלוק ע"ד הגמ'.

תצטט חמישה מקורות כאלו מהגמ'.
אסתפק בשלשה.

תפסיק לזרוק משפטים כאלו 'כל הגמ' מלאה בזה',
כאילו שאתה מחזיק מאגרים של ציטוטים, ושולח אותנו לעשות שיעורי בית...

ודרך אגב,
אנחנו עדיין מחכים לציטוט מהזוהר ששלחתי אותנו ללמוד...
 
נערך לאחרונה:
בא תודה על האמת. האם הכרת את דברי הרמב"ם האלו?אתה לומד בזוה"ק?...

אני לא נגד שום לימוד.

אך התחושה שלי היא שאני מנהל דיון עם מישהו שלא באמת יודע מה כתוב בזוה"ק.

אם כל רמת הידיעות של כת"ר היא בסגנון של לזרוק משפטים 'פעם ראיתי' 'פעם שמעתי'...

תמשיך לנהל את הדיון הזה עם עצמך.לא הבאת שום דבר!

רק כתבת שפעם ראית משהו ואתה לא זוכר איפה...

הנה דבריך,והנה עוד ציטוט שלך:


תצטט חמישה מקורות כאלו מהגמ'.
אסתפק בשלשה.

תפסיק לזרוק משפטים כאלו 'כל הגמ' מלאה בזה',
כאילו שאתה מחזיק מאגרים של ציטוטים, ושולח אותנו לעשות שיעורי בית...

ודרך אגב,
אנחנו עדיין מחכים לציטוט מהזוהר ששלחתי אותנו ללמוד...
בבקשה
תראה בזוה"ק פרשת נשא רעיא מהימנא דף קכו ע"א
וז"ל,
וְהָכִי אִיסוּר וְהֶיתֵּר, טוּמְאָה וְטַהֲרָה, לָא אִתְעַבָּר מעַמֵּי הָאָרֶץ. דְּמִסִּטְרַיְיהוּ לֵית בֵּין גָּלוּתָא לִימוֹת הַמָשִׁיחַ (לגבייהו) אֶלָּא שִׁעְבּוּד מַלְכִיּוֹת בִּלְבַד דְּאִינּוּן לָא טַעֲמִין מֵאִילָנָא דְּחַיִּי, וְצָּרִיךְ לוֹן מַתְנִיתִין בְּאִיסוּר וְהֵיתֵר טוּמְאָה וְטָהֳרָה. אֶלָּא יִהוֹן מְבוּזִים קֳדָם תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, כְּגַוְונָא דַּחֲשׁוֹכָא קַמֵּי נְהוֹרָא, דְּעֵרֶב רַב אִינּוּן עַמֵּי הָאָרֶץ אִינּוּן חֲשׁוּכִין. וְלָא אִתְקְרִיאוּ יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא עַבְדִּין זְבִינִין לְיִשְׂרָאֵל, בְּגִין דְּאִינּוּן כִּבְעִירִין. וְהָא אוּקְמוּהָ.

תרגום:

וְכֵן אִסּוּר וְהֶתֵּר, טֻמְאָה וְטָהֳרָה, לֹא עוֹבֵר מֵעַמֵּי הָאָרֶץ, שֶׁמִּצִּדָּם אֵין בֵּין גָּלוּת לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ (אליהם) אֶלָּא שִׁעְבּוּד מַלְכֻיּוֹת בִּלְבַד, שֶׁהֵם לֹא טוֹעֲמִים מֵעֵץ הַחַיִּים, וְצָרִיךְ לָהֶם מִשְׁנָה בְּאִסּוּר וְהֶתֵּר, טֻמְאָה וְטָהֳרָה. אֶלָּא יִהְיוּ מְבֻזִּים לִפְנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים כְּמוֹ חֹשֶׁךְ לִפְנֵי הָאוֹר, שֶׁעֵרֶב רַב הֵם עַמֵּי הָאָרֶץ, הֵם חֲשׁוּכִים. וְלֹא נִקְרְאוּ יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא עֲבָדִים מְכוּרִים לְיִשְׂרָאֵל, מִשּׁוּם שֶׁהֵם כִּבְהֵמוֹת, וְכָךְ פֵּרְשׁוּהָ.

תסתכל בבקשה בפי' מתוק מדבש עמ' קיד, תראה מה שהוא מסביר בשם המפרשים שאלה העמי הארץ הכל יהיה אצליהם אותו דבר שלא השתנה מאומה אצליהם ויצטרכו עדיין לפשט דהיינו לכל דיני המשניות, טומאה וטהרה וכדו', וכל הבטחות חז"ל יהיו רק לת"ח ובני תורה וכמ"ש להלן הזוה"ק

כְּגַוְונָא דְּפָלִיג לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּטוּרָא דְּסִינַי, הָכִי פָּלִיג לוֹן בְּפוּרְקָנָא בַּתְרַיְיתָא, דְּיִשְׂרָאֵל דְּאִתְּמַר בְּהוֹן, (שמות יג) וַחֲמוּשִׁים עָלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְּרָיִם. מִסִּטְרָא דְּאִילָנָא דְּחַיִּי, דְּאִינּוּן נ' שְׁנִין דְּיוֹבְלָא. אִתְּמַר בְּהוֹן, (שמות יט) הֵמָּה יַעֲלוּ בָהָר. וּבְהוֹן (שמות יד) וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים הַהוֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל. וְלוֹן אִתְּמַר (שמות יט) וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים, דְּאִינּוּן עֲנָנֵי כָּבוֹד. וָאָבִיא אֶתְכֶם אֵלָי. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל יוֹצְּאִים בְּיָד רָמָה, הָכִי יָפִיק לְתַּלְמִידֵי חֲכָמִים, בְּכָל הַאי יְקָר.

תרגום:

כְּמוֹ שֶׁחִלְּקָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּהַר סִינַי, כָּךְ חִלְּקָם בַּגְּאֻלָּה הָאַחֲרוֹנָה, שֶׁיִּשְׂרָאֵל שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם (שם יג) וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם, מִצַּד עֵץ הַחַיִּים, שֶׁהֵם חֲמִשִּׁים שְׁנוֹת יוֹבֵל, נֶאֱמַר בָּהֶם (שם יט) הֵמָּה יַעֲלוּ בָהָר. וּבָהֶם (שם יד) וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים הַהֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל. וְלָהֶם נֶאֱמַר (שם יט) וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים, שֶׁהֵם עַנְנֵי כָבוֹד, וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל יֹצְאִים בְּיָד רָמָה, כָּךְ יוֹצִיא אֶת הַתַּלְמִידֵי חֲכָמִים בְּכָל הַכָּבוֹד הַזֶּה.

אז בבקשה תמחק את כל הציטוטים השקריים שלך שאתה חושב שאני משקר ומרמה אותך, כי אם לא אין לך מחילה עולמית על השקרים שאתה ממציא עליי...
 
נערך לאחרונה:
ואגב, גם כתוב בפירוש בזוה"ק שהערב רב ישלטו 70 שנה בגלות על הת"ח ואח"כ יבוא המשיח. הכל כתוב בזוהר, מי לנו גדול מרשב"י ע"ה התנא האלוקי שכותב דברים מפורשים על כל מה שיהיה בגאולה האחרונה.
 
אז בבקשה תמחק את כל הציטוטים השקריים שלך שאתה חושב שאני משקר ומרמה אותך, כי אם לא אין לך מחילה עולמית על השקרים שאתה ממציא עליי...
צדיקים, הגזמנו ..
ואמנם דברי הזוהר הקדוש צריכים לימוד מעמיק,
לכאו' הזוה"ק עוסק בעניין מאוד מסויים של דיני טומאה וטהרה ולא שאר עניינים,
ולא שאני מכחיש את דבריך, אני פשוט לא יודע, הדברים עמוקים מאוד,
שהרי וודאי שנצטרך לאכול ולשתות,
וודאי שהתורה תמסר מרב לתלמיד על אף שהנבואה תתפשט יותר ויותר,
יהיו שרצים שיטמאו, ובאמת צריך רב שילמד אותנו פשט בזוהר הקדוש.


ויותר חשוב מהכל ! מי שמרגיש שהשיח פה בפורום נוגע לו אישית והוא מרגיש פגוע או משהו, אנא ואנא לטובת עצמו יפרוש מהמרוץ הזה,
יסתגר בדעותיו (לכאן או לכאן) וזהו, בשביל מה לו להציג אותן לקבל ביקורת מאדם שהוא בכלל לא מכיר ולהצטער ??

גמר חתימה טובה לכולם
קחו את הדברים מתוך הרגשה טובה, סך הכל החלפת דעות נעימה,
וכאמור, אף אחד לא מחייב אף אחד להישאר !
וגם למגיבים בחריפות, מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון חריפה, תעדן יותר המסר יובן ושלום על ישראל,
וכי אתה מקבל משהו אם יסכימו איתך, תרוויח כסף אם יהיו יותר אנשים חושבים כמוך,
עזוב את הנישה הזו להיות בהול על הדעות שלך,
חשובים ככל שיהיו, לא כל במה היא המקום הראוי לפרסם אותן ולעמוד עליהן בתוקף

מחילה ממנהלי הפורום שאולי מיעטתי בערכו של הפורום, אבל צריך להכניס דברים לפרופורציה מתאימה,
אם איני צודק, אנא מחקו דף זה.
 
ואגב, גם כתוב בפירוש בזוה"ק שהערב רב ישלטו 70 שנה בגלות על הת"ח ואח"כ יבוא המשיח. הכל כתוב בזוהר, מי לנו גדול מרשב"י ע"ה התנא האלוקי שכותב דברים מפורשים על כל מה שיהיה בגאולה האחרונה.
צדיקים, הגזמנו ..
ואמנם דברי הזוהר הקדוש צריכים לימוד מעמיק,
לכאו' הזוה"ק עוסק בעניין מאוד מסויים של דיני טומאה וטהרה ולא שאר עניינים,
אתה טועה ומטעה אחרים, אל תתעצל תפתח את הזוה"ק עם פירוש מתוק מדבש הבהיר והצח ותהיה בהלם, כי גם אני הייתי בהלם שקאתי את הדברים האלה..
ולא שאני מכחיש את דבריך, אני פשוט לא יודע, הדברים עמוקים מאוד,
שהרי וודאי שנצטרך לאכול ולשתות,
וודאי שהתורה תמסר מרב לתלמיד על אף שהנבואה תתפשט יותר ויותר,
יהיו שרצים שיטמאו, ובאמת צריך רב שילמד אותנו פשט בזוהר הקדוש.
למה אתה חושב שכל דבר צריך להבין בשכל, לא מעמיק ולא נעליים, שיבוא המשיח זה יהיה עולם אחר... אל תחשוב שהכל אתה צריך להבין, וחוץ מזה אתה מתעלם ממה שכתבתי שמתוק מדבש כותב פירוש בשם מפרשים כל מה שכתבתי. אז מי יותר מעמיק אתה או הוא????
ויותר חשוב מהכל ! מי שמרגיש שהשיח פה בפורום נוגע לו אישית והוא מרגיש פגוע או משהו, אנא ואנא לטובת עצמו יפרוש מהמרוץ הזה,
יסתגר בדעותיו (לכאן או לכאן) וזהו, בשביל מה לו להציג אותן לקבל ביקורת מאדם שהוא בכלל לא מכיר ולהצטער ??
גמר חתימה טובה לכולם
קחו את הדברים מתוך הרגשה טובה, סך הכל החלפת דעות נעימה,
וכאמור, אף אחד לא מחייב אף אחד להישאר !
וגם למגיבים בחריפות, מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון חריפה, תעדן יותר המסר יובן ושלום על ישראל,
וכי אתה מקבל משהו אם יסכימו איתך, תרוויח כסף אם יהיו יותר אנשים חושבים כמוך,
עזוב את הנישה הזו להיות בהול על הדעות שלך,
חשובים ככל שיהיו, לא כל במה היא המקום הראוי לפרסם אותן ולעמוד עליהן בתוקף

מחילה ממנהלי הפורום שאולי מיעטתי בערכו של הפורום, אבל צריך להכניס דברים לפרופורציה מתאימה,
אם איני צודק, אנא מחקו דף זה.
בבקשה תפרוש אתה מהמרוץ הזה... זה נראה שהכל פה כבד עליך, אתה מבין רק את הרמב"ם ביד החזקה, ואילו דברים שכתוב מפורש בזוה"ק אתה כותב צ"ע גדול... אז תלמד שלא מה שלמדת בינקותך ואתה מבין את זה בשכל זה האמת!
 
אל תתעצל תפתח את הזוה"ק עם פירוש מתוק מדבש
מחר בעזרת ה'
אבל,
אני משתדל לא להיות צודק בכח
אז בין כך ובין כך, לא משנה מה אראה שם,
זו ההודעה האחרונה שלי באשכול הזה
היו שלום
ולהתראות באשכולות אחרים בעזרת ה'.
אז תלמד שלא מה שלמדת בינקותך
אני לא מתאפק ואומר,
שאני מתיימר לומר שלמדתי יותר זוהר ממך (יותר מפעם אחת את כולו),
אבל שוב, אני עוצר פה כי בלי נדר אשדל לא להיות צודק בכח.
 
מחר בעזרת ה'
אבל,
אני משתדל לא להיות צודק בכח
אז בין כך ובין כך, לא משנה מה אראה שם,
זו ההודעה האחרונה שלי באשכול הזה
היו שלום
ולהתראות באשכולות אחרים בעזרת ה'.

אני לא מתאפק ואומר,
שאני מתיימר לומר שלמדתי יותר זוהר ממך (יותר מפעם אחת את כולו),
אבל שוב, אני עוצר פה כי בלי נדר אשדל לא להיות צודק בכח.
אני לא מתיימר אבל כבר מילדות אני לומד זוה"ק כמו שאבא שלי שיח' חינך אותי, וכל הזוהר אני זוכר טוב. אז תלמד בבקשה, אני לא מחפש להתנצח איתך ח"ו, פשוט זה נראה שכאילו דברי הרמב"ם יותר מובנים חלילה מדברי הזוה"ק, וזה בדיוק להיפך, כי בגמ' כתוב כמו הזוה"ק שיהיו הרבה דברים מעל הטבע, וכל דברי הרמב"ם מיושבים לפי הזוה"ק שזה רק לעמי הארץ בלבד ולא לת"ח.
 
שמעתי באיזה קו חדשות שאמורים לקבל 300 ש"ח לנפש אבל מקסימום 2400
מביאים את הכסף בכמה פעימות, שאחרי שנגמר הכסף בכרטיס מפקידים שוב
ומי שיש לו שני כרטיסים מפעם קודמת יכול להפעיל את שניהם ובשניהם יכניסו
 
צדיקים, הגזמנו ..

יותר חשוב מהכל ! מי שמרגיש שהשיח פה בפורום נוגע לו אישית והוא מרגיש פגוע או משהו, אנא ואנא לטובת עצמו יפרוש מהמרוץ הזה,
יסתגר בדעותיו (לכאן או לכאן) וזהו, בשביל מה לו להציג אותן לקבל ביקורת מאדם שהוא בכלל לא מכיר ולהצטער ??

גמר חתימה טובה לכולם
קחו את הדברים מתוך הרגשה טובה, סך הכל החלפת דעות נעימה,
וכאמור, אף אחד לא מחייב אף אחד להישאר !
וגם למגיבים בחריפות, מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון חריפה, תעדן יותר המסר יובן ושלום על ישראל,
וכי אתה מקבל משהו אם יסכימו איתך, תרוויח כסף אם יהיו יותר אנשים חושבים כמוך,
עזוב את הנישה הזו להיות בהול על הדעות שלך,
חשובים ככל שיהיו, לא כל במה היא המקום הראוי לפרסם אותן ולעמוד עליהן בתוקף

מחילה ממנהלי הפורום שאולי מיעטתי בערכו של הפורום, אבל צריך להכניס דברים לפרופורציה מתאימה,
אם איני צודק, אנא מחקו דף זה.
הרבה זמן לא ראיתי פוסט כל כך נכון.
צריך לנעוץ את המילים שלך בתחילת כל שרשור.
אבל בכל אופן אוסיף שיש כאלה שמתחבאים מאחרי המקלדת ובגלל זה הם מרגישים חופשיים לכתוב בצורה מוגזמת ופרועה, צריך לא לקחת אותם ברצינות ואפילו להתעלםזה יעבור להם מתי שהוא בעזרת השם.
 
חלק עליון