• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

למי אמר מרן חכם יאודה צדקה תגיד תודה שחתכו לך את הלשון????? פחד פחדים

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

מעשה זה סיפרו כמה עדי ראיה
פעם נכנס מרן הגאון חכם יאודה צדקא לבקר את הנדיב המפורסם ר.פ שחלה במחלה הקשה וחתכו חלק מלשונו
שאל החכם בשלומו של הנדיב ובירכו מכל לבו
ולאחר מכן אמר לו
תן תודה לה' שחתכו לך את הלשון בעולם הזה ולא בעולם הבא
על שפעם אחת אמרת הלל בברכה ביום העצמאות!!!!
 

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

ראה בשהע"צ (רט"ו ס"ק כ"א) דאע"ג דלרוב השיטות איסור גרם ברכה לבטלה הוי איסור דרבנן אפ"ה חמיר מאיסור דרבנן רגיל וכתב וז"ל: נראה לי הטעם דמשום דאסמכו הדבר אלא תשא שהלאו הזה חמיר משאר לאוין כדאיתא בשבועות ל"ט עיין שם דחשיב לה בגדל חומרה כחייבי כריתות ומיתות בית דין וגם גדול עונשה עיין שם בגמרא לכך אפילו ספיקה חמור משאר ספיקי דרבנן ואסור להחמיר מספק עכ"ל.
וכאן לגבי הלל ביום העצמאות (שאגב כל המושג הזה הוא מבטא כפירה של כחי ועוצם ידי) הרי פסק מרן זיע"א ביבי"א (ח"ו סי' מא) בזה"ל: והמברך עליו הוא נושא שם שמיים לשוא, ומברך ברכות לבטלה, ע"כ.
ובסימן מב, דן לגבי שהחיינו, וכתב בזה"ל: והעובר ומברך הרי הוא נושא שם שמיים לשוא, ואסור לענות אחריו אמן, ע"כ.
 
פותח הדיון
פותח הדיון
יצחק משען

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

בספר שערי אהרן רוטר (מאמר כב עמ' רמו) כתב: וזכורני שאמר לנו פעם מרן החזו"א זצללה"ה "ווער זענען די פרומע אפיקורסים היינט? די וואס מאכען א צימעס פונעם עצמאות!" - מי הם האפיקורסים החרדים כהיום? אלו שעושים ענין מיום העצמאות! ופעם היו לו ג' סנדקאות בה' אייר ונפל אפים בתחנון, ואמר, שזהו בכדי להוציא מלבם של הצדוקין!
 

איש הישראלי

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

34%

בספר שערי אהרן רוטר (מאמר כב עמ' רמו) כתב: וזכורני שאמר לנו פעם מרן החזו"א זצללה"ה "ווער זענען די פרומע אפיקורסים היינט? די וואס מאכען א צימעס פונעם עצמאות!" - מי הם האפיקורסים החרדים כהיום? אלו שעושים ענין מיום העצמאות! ופעם היו לו ג' סנדקאות בה' אייר ונפל אפים בתחנון, ואמר, שזהו בכדי להוציא מלבם של הצדוקין!
דברי מרנא זיע"א במלואם
מי הוא אפיקורוס שומר מצוות בדורנו?
מי שטוען כי באשמת גדולי ישראל נרצחו
ששה מליון יהודים בשואה
וכן כל מי שחוגג את יום העצמאות
 
נערך לאחרונה:

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

דברי מרנא זיע"א במלואם
מי הוא אפיקורוס שומר מצוות בדורנו?
מי טוען כי באשמת גדולי ישראל נרצחו
ששה מליון יהודים בשואה
וכעי"ז כתב ג"כ מו"ר מרן שליט"א בהסכמה לספר חדושים על חנוכה (משנה שעברה) לחכ"א מאלעד, ע"ש דברים כדורבנות
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

הסיפור היה על מי שבירך ראה לעיל
שמעתי פעם דיוק מאחד שהוא מזרחי, לגבי מה שכתב בשו"ת יבי"א ח"ו חאו"ח סי' מא שנשאל האם יש "לברך". ומשמע שלדעתו צריך לומר הלל, כי הוא דן האם יש לברך...
ואני כבר יודע על כך שמרן היה אומר שהוא ביום העצמאות כמו בן גוריון, לא אומר הלל ולא תחנון, כמו שאמר ונדפס בספר רבנו...
אבל עדיין אולי יש בזה משהו?... אני לא חושב כך, אבל אני מעלה לידיעת החכמים, אולי יחכימו אותי בזה...
 

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

לגבי הדיוק מהיבי"א ברור שאין כאן שמץ ראיה, שהרי לומר אין בזה נפק"מ וכמו שאומר פרקי תהילים, ומרן דן בדברים שיש בהם נפק"מ להלכה, וגם שיעויי"ש ביבי"א שגם לגבי ההלל הסתייג שעדיף לומר רק אחר התפלה שלא יהיה הפסק יעויי"ש.
 

אושרי רביב

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

לגבי הדיוק מהיבי"א ברור שאין כאן שמץ ראיה, שהרי לומר אין בזה נפק"מ וכמו שאומר פרקי תהילים, ומרן דן בדברים שיש בהם נפק"מ להלכה, וגם שיעויי"ש ביבי"א שגם לגבי ההלל הסתייג שעדיף לומר רק אחר התפלה שלא יהיה הפסק יעויי"ש.
כאשר דמיתי כן מצאתי... יישר כוח!
 
חלק עליון