מהם ראשי התיבות?

כבוד מעלת/מורינו הרב רבי

נוחו עדן

חברא קדישא

תינוקות של בית רבן

יגן עליה אלהים

לפרט קטן

ירום הודו ותנשא מלכותו

ס"ט, ודו"ק.
אז חסר רק
יב"ץ
קמ"א

יכול להיות ש"יבץ" זה כמו "תכבץ" והיינו "יכון בצדק"?
סור מרע ועשה טוב?
 
הגרח"פ ז"ל בריש ספרו צוואה מחיים כתב ר"ת מסוימים והם אאבבדדיימנרש, ואיני יודע פתרונם, ומי שיודע נא יכתוב ושכמ"ה.
ואולי רבי @מוישי ס"ט שליט"א יחכימנו.
אתה לא היחיד שלא יודע...
1685660621287.png

1685660833559.png

1685660900738.png
 
נראה שזה ט"ס וצ"ל תמ"א ופירושו תחת ממשלת אדוננו
נראה שאתה צודק.
וזה כנראה לא טעות סופר, אלא טעות שלי בפיענוח הכתב... (שכן המתבונן יראה שהאות דומה לאות ת' אחרת ולא לאות ק' אחרת).
1685661408076.png1685661435408.png
 
אני שמעתי
מרוב ששמענו את זה ממרן, אני הייתי אומר את זה בשיעורים. מפד"ל ר"ת פתי מאמין. כי מרן אמר על זה שהוא הראשון שקיבל מהם (שהודח וכו') זה מופיע בסרטון על סתו "מתים על סתו"... והייתי רואה שכולם צוחקים בשיעור. לא הבנתי למה. אחר כך אמרו לי שזה בכלל ר"ת של מפלגה דתית לאומית... לא ידעתי :) ברוך ה' שאנו הולכים לאורו של רבנו
 
זה הפיתרון:
תושלב"ע - תם ונשלם שבח לאל בורא עולם.
שושר"ש - שלים ולא שלימו רחמי שמיא.
בילא"ו - ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
יילא"ו - ימלוך [/יתברך/יתעלה] ה' לעולם אמן ואמן.
בנל"ך ולאע"י - ברוך נותן ליעף כח, ולאין אונים עצמה ירבה.

(יישר כח ל @יצחק משען על התשובה החלקית)
א. ישנם עוד שאלות. זו רק שאלת הפתיחה.
ב. במצטבר כבר ענו לעיל את התשובה המלאה.
עכ"פ, יישר כח!
 
הגרח"פ ז"ל בריש ספרו צוואה מחיים כתב ר"ת מסוימים והם אאבבדדיימנרש, ואיני יודע פתרונם, ומי שיודע נא יכתוב ושכמ"ה.
ואולי רבי @מוישי ס"ט שליט"א יחכימנו.
הצג קובץ מצורף 9596
זה מה שהשיב הרב בן ציון מוצפי שליט"א:
שאלה - 270290

לכבוד הרב שלום רב,
בדף השער של הספר "צוואה מחיים" נכתבו ראשי תיבות: "אאבבדדיימנרש".
אולי הרב יוכל לעזור לנו לפענח מה הכוונה.​

תשובה

יש שפירשו ראשי תיבות
אשרי אדם בוטח בך, דופק דלתותי יום יום, מנר"ש ראשי תיבות של שמות הגבירים מכניסי אורחים ועניים, כנזכר באות י"ג.
כן שמעתי בשם מהר"י סופר הי"ו.​

 
אשרי אדם בוטח בך, דופק דלתותי יום יום, מנר"ש ראשי תיבות של שמות הגבירים מכניסי אורחים ועניים, כנזכר באות י"ג.
לכאו' לפי"ז אפש"ל שאלו ראשי תיבות של 12 האנשים שהיו מסייעים ליתומים ועניים. (וכפי שהובאו באות י"ג בלי שמותם).
1685693165330.png
 
מה הר"ת של המל"מ???
לא המשנה למלך אלא משהו אחר
לאחרונה נתקלתי בראשי תיבות כאלה (אולי בפת"ש או באחד הנו"כ) והתברר שזה "מלאכת מחשבת". אולי כוונתך לזה.
 
חלק עליון