סיפור מעניין!

דיון מיותר.
הזהרו בגחלתן.

פעם מרן הראש"ל שליט"א דיבר באיזהו מקומן, אודות אותו רב ודיבר בחריפות גדולה, ובסוף השיעור ביקש לא לפרסם את ההקלטה, ושכל הלשונות הקשים שדיבר הם מריתחא, והם בטלים כחרס הנשבר. כי אנו צריכים לא ללכת בדרכם שביזו את מרן זיע"א, אלא לכבד את החכמים. ותול"מ.
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:

אחר המחילה, דעת האגרות משה שהולכים כמו רבינו תם, רק שלשיטתו הזמן יותר קצר, כי בארצות הברית נהיה חשוך יותר מהר, לפחות במקומות שהוא היה בהם.
אך אגב, בדקתי באחד המקומות בארצות הברית, במקום חשוך לגמרי, כמעט ללא ישוב אדם, ואחרי 13.5 דקות השמים היו זרועים כוכבים. והחשיך באופק בדיוק לאחר 72 דקות מהשקיעה
 
חזור
חלק עליון