ספרי עזר למבחני איסור והיתר ועוד

יוסף דהן

Well-known member
אולי תהיה תועלת למישהו
אני קניתי על תערובות ובשר בחלב
 
ספר עזר נוסף הוא שערי תערובות בסגנון משנה ברורה על סדר ש'ע ובסוף דינים העולים
המחבר חתן של הגאון הרב דוד בצרי שליט'א
וזה יצא לפני מס' שנים מועטות
מח''ס גם דבש וחלב
מלח ברית שזה על סימני הרבנות ועוד
 
חזור
חלק עליון