• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

עדכון תקופת מעבר לבמכונת הבחינות החדשות - מהרבנות הראשית לישראל

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
בס"ד, י"ב אלול תשע"ט

12 ספטמבר, 2019

לציבור הנבחנים שלום רב,

עדכון הוראת מעבר ליישום מתכונת הבחינות החדשה שפורסמה ביום י"ד סיון תשע"ט 17.6.19

בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית מיום י"ט תמוז תשע"ט 22.7.19, עודכנו הוראות המעבר לעניין חומר הלימוד בהלכות שבת, כך שהבחינה בהלכות שבת על פי המתכונת החדשה תיכנס לתוקפה החל מחודש ניסן תשפ"א ועד בכלל ( ולא כפי שפורסם בעבר -אב תש"פ ).

מצ"ב מתכונת הבחינות עם הוראות מעבר מעודכנות.

בברכת הצלחה בבחינות,
שנה טובה וגמר חתימה טובה.


אגף בחינות והסמכה.
 

קבצים מצורפים

  • הוראות מעבר לתפוצת מייל_compressed (2).pdf
    345 KB · צפיות: 32
נערך לאחרונה:
חזור
חלק עליון