• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

הצעיר ני"ו

Well-known member
אשרינו שאלו הם מנהיגנו
בהיכל ביהמ"ד "חזון יעקב" התקיים עכשיו היללות הגאון הגדול מזכה הרבים הרב יעקב יוסף זצוק"ל השתתפו מרן רה"י הגר"מ צדקה שליט"א מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א והמקובל הגה"צ רבי בניהו שמואלי שליט"א
וקאו שמה כמה סיפורי ענווה גדולים של גדולי הדור
א:
כשנכנס הגר"מ צדקה היה הגר"ב שמואלי שליט"א באמצא לדבר הרב שמואלי כמובן היה יושב אמנם משנכנס הגר"מ צדקה עמד הרב שמואלי ואמר לרב לבוא לשבת והוא יעמד הגר"מ צדקה סירב .... ואמר שהרב ישב והרב צדקה בא להתיישב באחד הספסלים הרב שמואלי לא ויתר ואמר כבוד תורה כבוד התורה הרב ישב הרב לא הסכים עד שלבסוף הסכים הרב צדקה לשבת.

ב:
כשנכנס הגרש"מ עמאר שליט"א למעמד עוד לא סיים הגר"ב שמואלי את דבריו ועבר לעמוד בפינה בצד שחציו מוסתר והרב עמאר אמר לו לא מה פתאום הרב ישב והרב בניהו אמר לא הרב יבוא יש כסא הרב יגיע והרב לא הגיע... כך עד שלבסוף הסכים הרב עמאר לעלות. (כמובן לא לפני שלחץ את ידו של הגר"מ צדקה בהכנעה)

ג:
שהגר"ב שמואלי המשיך את הדרשה אמר לרבנים מחילה אני אסיים מהר ושסיים את הדרשה פנה לרבנים הרב עמאר והרב צדקה ואמר להם מחילה מחילה.

ד:
שסיים הגר"ב שמואלי לדבר מרנן ורבנן גדולי הדור הגר"מ צדקה והגרש"מ עמאר החלו לריב מה ידבר הגר"מ צדקה הצביע על הרב עמאר והתחילו לריב... מה ידבר. עד שלבסוף הסכים הרב צדקה להחל בדבריו.

ה:
הרב צדקה נשאר לדרשת הרב עמאר וגם לדרשן שאחריו
אשרינו שאלו הם מנהיגנו
קישור לצפייה בהנעשה שם
 
 
נפתח לי במקרה באוצר החכמה גליון שורשים של תנועת ש"ס לפני 35 שנה ומצאתי שם הרבה נאומים של מו"ר חכם יעקב יוסף על במת הכנסת, שהם מאוד מעניינים בכך שנאמרו על ידי גברא רבה כמותו, ונוגעים לכלל הציבור, אני מציג נאום אחד אקראי שעלה בידי, אבל באמת יהיה מעניין להביא הכל לקורת גג אחת
1715700517954.png
 
חזור
חלק עליון