• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com
  • למרכז למורשת מרן דרושים נציגים לעמידה בעמדות התרמה בערב ר״ה וכיפור. פרטים במייל 7680626@gmail.com או במספר: 058-3247357

ייצא שרשור

קריעת שקיות זבל בשבת

#1

ל

לביא

שבת האחרונה השקית זבל של הבית הסריחה כ״כ, אך כשבאתי לקחת שקית זבל חדשה מגליל שצריך לחתוך את השקית זבל הסתפקתי - לכאורה זה אסור כמו מחתך או קורע רגיל.

בספר אור ההלכה אחרי שהביא את הדין לגבי חיתוך נייר טועלט בשבת עם פסים שמותר בשינוי משום כבוד הבריות, וציין ליבי״ע ח״ט עמ׳ רסד אות קפה, כתב שמשם נלמד גם לשקית זבל.
אך בעיון ביבי״א בפנים, מובא שההיתר הוא משום שלא אכפת לן ממקום החיבור. ולכאורה איך נדמה זאת לקריעת שקית זבל, הרי במקרה הזה אכפת לי לקרוע במדוייק כדי שהשקית זבל לא תהיה קרועה, ואם כן לא דמי לאהדדי כלל ועיקר.
אך אח״כ הסתפקתי אם זה דמי לשקית חלב שמרן מתיר אפילו בקנקומט. אך שם לכאורה אני חפץ בדבר שנמצא בפנים ולא בצורך של השקית עצמו.

(יש לציין שכמובן לא חתכתי אפילו בשינוי משום הספק)


#2

ס

ס"ט

בשו"ת שבת המלכה התיר לחתוך ולהמשיך עם מעט מהשקית השניה


#3

ס

ס"ט

אי"ה אולי לקראת הערב אעלה לכאן את התשובה


#4

ד

דעת תורה

ולכאורה איך נדמה זאת לקריעת שקית זבל, הרי במקרה הזה אכפת לי לקרוע במדוייק כדי שהשקית זבל לא תהיה קרועה, ואם כן לא דמי לאהדדי כלל ועיקר.
לא זה עיקר סיבת האיסור.
האיסור כאן הוא ברור משום שאתה יוצר את הפתח בקריעת השקית. אין לשקית פתח פתוח אלא כשקורעים את הקוים המקווקוים יוצרים את הפתח וזה איסור גמור של עשיית כלי ועשיית פתח, ומכה בפטיש גמור.
זה לא דומה כלל לקנקומט ששם השקית היתה פתוחה ונסגרה והפתח הוא בשביל להוציא את מה שבתוכה.


#5

A

abc123

שבת האחרונה השקית זבל של הבית הסריחה כ״כ, אך כשבאתי לקחת שקית זבל חדשה מגליל שצריך לחתוך את השקית זבל הסתפקתי - לכאורה זה אסור כמו מחתך או קורע רגיל.

בספר אור ההלכה אחרי שהביא את הדין לגבי חיתוך נייר טועלט בשבת עם פסים שמותר בשינוי משום כבוד הבריות, וציין ליבי״ע ח״ט עמ׳ רסד אות קפה, כתב שמשם נלמד גם לשקית זבל.
אך בעיון ביבי״א בפנים, מובא שההיתר הוא משום שלא אכפת לן ממקום החיבור. ולכאורה איך נדמה זאת לקריעת שקית זבל, הרי במקרה הזה אכפת לי לקרוע במדוייק כדי שהשקית זבל לא תהיה קרועה, ואם כן לא דמי לאהדדי כלל ועיקר.
אך אח״כ הסתפקתי אם זה דמי לשקית חלב שמרן מתיר אפילו בקנקומט. אך שם לכאורה אני חפץ בדבר שנמצא בפנים ולא בצורך של השקית עצמו.

(יש לציין שכמובן לא חתכתי אפילו בשינוי משום הספק)
פלא להתיר ככה בדימוי כזה.
ההבדל לכאורה ברור כדציינת.


#6

ל

לביא

לא זה עיקר סיבת האיסור.
האיסור כאן הוא ברור משום שאתה יוצר את הפתח בקריעת השקית. אין לשקית פתח פתוח אלא כשקורעים את הקוים המקווקוים יוצרים את הפתח וזה איסור גמור של עשיית כלי ועשיית פתח, ומכה בפטיש גמור.
זה לא דומה כלל לקנקומט ששם השקית היתה פתוחה ונסגרה והפתח הוא בשביל להוציא את מה שבתוכה.
פלא להתיר ככה בדימוי כזה.
ההבדל לכאורה ברור כדציינת.
אתם חוזרים בדיוק על הסיבה שרציתי לאסור.


#7

ס

ס"ט

ניסיתי להעלות את הקובץ ולא הצלחתי.. התנצלותי..


#8

יצחק משען

יצחק משען

זכור לי שכתב בזה @הרב אושרי אזולאי שליט"א


#9

ל

לביא

אשמח אם יביאו את התשובות עצמם, כדי שנחזה עינינו.


חלק עליון