• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

תמונה נדירה של מרן בשיעור

ככל הנראה התמונה פורסמה בעיתון שורשים שיצא בשנותיה הראשונות של תנועת ש''ס ראשית שנות התשעים. העיתון הנ''ל נדיר מאד לא נתקלתי בו בעשרות השנים האחרונות, אולי הוא מצוי בארכיונים וספריות גדולות.
והובא בספר פוסק הדור עמ' 279.
 
חזור
חלק עליון