• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

ספרים חדשים שיצאו לאור

מידע ועדכון על הנעשה בעולם הספרים התורניים

קישורים לאתר 'מורשת מרן'