• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

הפעילות האחרונה של חכם

 • ח
  דין זה נכון וכתוב בהרבה פוסקים. אולם בילקו"י (תפילה סי' עה) כתב, שדין זה הוא רק באקראי, אבל אם עושה דבר בקביעות חייב לעשותו בדרך צנועה -...
 • ח
  לא הבנתי. א. תפילה בציבור עם כל מעלתה נדחת מפני תפילה עם הנץ למי שיכול לכוון, ב. פסוד"ז נדחים מפני תפילה בציבור אף למי שיכול לכוון. אז...
 • ח
  חזק וברוך, אינני מספיק בסוגיא, אבל בפשטות השו"ע (סי' נב) מדבר גם במי שכן יכול לכוון ומ"מ כתב שלתפילה בציבור ידלג.
 • ח
  אחהמ"ר לפי מרן זצ"ל תפילה בציבור נדחת מפני תפילה עם הנץ החמה, אם לא מהטעם שאין אנו יודעין לכוון. והנה לתפילה בציבור יש לדלג אף על...
 • ח
  חכם אהב פוסט של יובל קורסיה בשרשור פאה נכרית.
  יש בילקו"י שבת חלק ג' החדש על הלכות קידוש תשובה ארוכה עם הרבה הוספות מיב"א לא תמיד צריך להתייחס לתגובות, אנחנו מצווים לחפש אחר האמת...
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  וזה החלי בס"ד: פתיחה נתבקשתי להשיב על דברי מח"ס חו"כ, במש"כ בפרק ח’ מספרו שמונה "סתירות" בין דברי מרן היביע אומר זצ"ל בעניין פאה נכרית...
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  ב"ה התחלתי להעלות את הדברים על הכתב, ואי"ה אעלה כאן קטעים כפי מסת הפנאי [מצורף מאמר הסתירות שעליו נכתבת התגובה]
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  איך אפשר ליצור קשר איתם (הם שולחים את הקובץ גם בדוא"ל?)
 • ח
  חכם השיב לנושא ברכי נפשי בר''ח.
  גם בסידור חזון עובדיה כמדומני שכתב שהמנהג הנכון שלא לאומרו (אבל אין בזה איסור מעיקר הדין)
 • ח
  בקובץ אור תורה (תש”נ סי’ קיח ענף ג) האריך הגאון רבי מאיר מאזוז להוכיח על פי ספרי המנהגים, שבימים שמוציאים שני ספרי תורה אין לעשות הגבהה...
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  כעת קראתי את הדברים בעיון וכתבתי טיוטה לתגובה, באמת שאין מה להתרגש סתירות מדומות שנמצאות רק כשמחפשים קושיות [והכל כבר הובאה בספרו חו"כ...
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  האם למישהו יש את קונטרס תורה תבלין שמוזכר בקונ' שקה"ח
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  מי יכול לציין את עיקר המחברים שדנו בדברי מרן הגרע"י בפרטוט בין לחלוק בין להגן
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  לטענת המחבר: לא התחבר 'ספר שלם' נגדו, אלא קונטרס קטן שנגע בקושי בפרק הראשון, ורובו היה השמצות. יש באתרים השונים את תשובותיו לחלק מדברי...
 • ח
  חכם השיב לנושא פאה נכרית.
  קבלתי שהוא כעת מחפש לפרסם מאמר על סתירות בדברי מרן הגרע"י לגבי פאה נכרית, מחפש מי שרוצה להשיב על דבריו מצורף הקונטסים הנ"ל

קישורים לאתר 'מורשת מרן'