• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

בדיני יחוד

#1
שלום לרבני הארגון החשוב שממשיך את מורשתו של מרן זיע''א
באתי בשאלה: האם בנות הנוסעות לנסיעה רחוקה במקום [חשוך(אם זה משנה)] ובלי הרבה תנועה וכן אם שטות בספינה גדולה עם נהג למרחק גדול שלא נראה לעין מהחוף. האם יש יחוד בדבר? ואם יש הבדל בין נהג גוי ליהודי?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה
אין להקל לבנות לטייל ברכב עם נהג או מדריך כל שמגיעים למקומות נידחים שאין שם תנועה כמעט בכלל, וק"ו במקומות חשוכים, או להפליג בים במקום שלא מצויות סירות בשטח ההפלגה, וכמו שהעלה בזה בספר אוהל ישרים (נקי עמ' קנט), וראה עוד שם במקורות.
והעצה היחידה לזה, שאחת הבנות תהיה עם אחד מקרוביה שמותר עימה ביחוד, וכגון עם בעלה וכדו', שאז הוא גם מציל אותה מיחוד, או שיהיו ג' אנשים כשרים. אלא שבדר"כ זה עצמו חוסר צניעות שהקרוב או הכשרים ישתתפו בטיול של הבנות, וכן פעמים שרוח המציאות או סגנון המדריך אינו תואם את דרכי הצניעות וכדו', ובזה לא תועיל שום עיצה להינצל מיחוד, כשבלאו הכי יש כאן בעיה של צניעות.
בברכה רבה
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#5
ב"ה
שלום וברכה
שוב בינותי שאכן מועיל אף כלה וחמותה וכדו' להציל אף את שאר הבנות.
אולם כל זה כאשר כלל ההתנהלות והעיסוק עם המדריך / האחראי מתנהלים באופן שמור ובצניעות הראויה, ויש ליתן על זה את הדעת מאד.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'