• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

ביטולים בעקבות הקורונה

#1
א] אדם סגר לפני כחודש וחצי על פירסום לעיסקו ברדיו קול חי[לדוגמא], למשך שלוש חודש, ועתה או' אין לי תועלת בפרסום זה, כי הממשל אסר פתיחת סק כזה, ורוצה לקזז מהשכר שיתחייב לרדיו, האם הדין עימו.
ב] כלה שכרה לפני כחודשים, שמלה לעוד יומים בשווי 12,000 ועתה שמתחנת בצמצום בבית, או' ביטול מקח כי אין לה ענין בשמלה כזו יקרה, לחתונה צנועה בבית.
ג] הזמין את המנגנים[לדוגמא], למחר, ועתה שמתחתן בבית אומר לו המנגנים כי יבוא לביתו, והוא טוען מה אני צריך מנגנים בחתונה בבית.
כיצד הדין. [השאלות לעיון, ההכרעה תיהיה בבית הדין.
 
#2
שלום וברכה
כתב מרן השולחן ערוך בחושן משפט (הלכות מקח וממכר סימן רכה ס"א) כל המוכר קרקע או עבד או מטלטלין, הרי זה חייב באחריותן. ושם (בסעיף ג) כתב מרן השו"ע במה דברים אמורים, בשלא התנה עמו. אבל אם התנה עמו שכל אונס שיולד בקרקע זה יהיה חייב לשלם, אפילו בא עובד כוכבים וגזלה מחמת המוכר, חייב לשלם. אבל אם נפסק הנהר שהיה משקה אותה, או שחזר הנהר לעבור בתוכה ונעשית בריכה, או שבאה זועה והשחית אותה, הרי זה פטור, שאלו וכיוצא בהן אונס שאינו מצוי הוא, ולא עלה על לב המוכר דבר זה הפלא בעת שהתנה. והוא הדין לכל תנאי ממון, שאומדים דעת המתנה ואין כוללין באותו תנאי אלא דברים הידועים שבגללן היה התנאי והם שהיו בדעת המתנה בעת שהתנה.
ולכן כיון שבעוה"ר באה מכת מדינה של המגפה ב"מ שלא עלה על לב המוכר והקונה בזה, בכל אלו נפטר האדם מחיובים של תשלומין הן בפרסום שאינו צריך כעת והן בשמלת כלה או בתזמורת שאינו זקוק להן וכן בכל כיוצא בזה. [וכן הורה מו"ר מרן הראש"ל שליט"א בתוכנית 'פינת ההלכה' בערב שבת קודש ברדיו מורשת פרשת ויקהל פקודי התש"ף].
 
#3
אחר קידה לכבוד הרב, לענ"ד יש חילוק מובהק.
בין דין השו"ע לנדו"ד דשאני פועל בציור של השו"ע שאין משלמים לו במכת מדינה, כי אינו נותן בכה"ג כלום למעבידו, אולם בשמלה וכן בתזמורת ופירסום על אף מכת המדינה נותן מה שסוכם, אלא במצב כזה היה מעדיף לא להוציא הרבה.
ומפי עד נאמן שמעתי כי מורנו הרב יצחק דיבר על הזמנת מנות באולם ומטפלות דבהם שפיר לא ישלם כי בגלל מגבלות משרד הבריאות אינו יכול להנות מזה כלל.
 
#4
שלום וברכה
אכן, כמו שכת"ר כתב, אם מקבל מהמוכר איזה דבר צריך לשלם לפי מה שנהנה, ומה שכתבנו הוא באופן שאין מקבל כלום מהמוכר, כי אינו צריך ואינו יכול להנות ממנו.
 
#5
לא הבנתי הכלה קיבלה שמלה, והמפרסם קיבל פירסום, והחתן קיבל תזמורת, למה הרב כתב שאין מקבל כלום ואינו יכול להנות.
ומה שלא רוצה לשלם כי כעת אינו צריך ע"ז הרב לא הביא מקור מההלכה, וחבל.
 
#6
שלום וברכה
אכן, כמו שכת"ר כתב, אם מקבל מהמוכר איזה דבר צריך לשלם לפי מה שנהנה, ומה שכתבנו הוא באופן שאין מקבל כלום מהמוכר, כי אינו צריך ואינו יכול להנות ממנו.
לא הבנתי הכלה קיבלה שמלה, והמפרסם קיבל פירסום, והחתן קיבל תזמורת, למה הרב כתב שאין מקבל כלום ואינו יכול להנות.
ומה שלא רוצה לשלם כי כעת אינו צריך ע"ז הרב לא הביא מקור מההלכה, וחבל.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#7
ב"ה
לכל המשתתפים רבותי הנכבדים!
זה משמח שדנים במו"מ של ד"ת
אולם יש לזה מקום מיועד בפורום של מו"מ בבית המדרש וכיו"ב
מדור זה נועד לשאלות על מנת "לקבל"! תשובות ולא על מנת לדון בהם
זה מאד מפריע לכלל המשתתפים כשזה מיפר להם את הצורה והאופי של המדור
זאת ועוד סגנון הביקורת כלפי מי שנתמנה כאחד מרבני המקום אין לו מקום בפורום ציבורי
ואף אילו היה בביקורת צורך חשוב במיוחד יש לעשותה בהצנע ואופן אישי או דרך המערכת מפני כבוד התורה

לכן נא למחוק את ההודעות הנוספות ובמדה ויש עדין שאלה למעשה שלא נתבארה בדברי הרב המשיב יש למקד שוב את החלק שאינו מבואר מספיק למעשה, אבל אם מובן כוונת הרב המשיב למעשה ורק שיש השגות עליו או דיון של מו"מ, אין לכתוב כאן את ההשגות או המו"מ בשום פנים ואופן, רק במדור בית המדרש וכדומה להציג את הדיון בפני ציבור המעיינים הנכבד, ואם רוצים גם שהרב המשיב יחוה דעתו שם בדיון אפשר אח"כ לבקש ממנו באופן אישי דרך המערכת לעיין שם במדור (כי הוא לא ידע מזה לבד) ואם יהיה לו את הזמן והאפשרות אין סיבה שלא יעשה זאת בחפץ לב בענוותו הטהורה
בברכה רבה
בתקוה להבנה ובמחילה מראש
ובהצלחה רבה
 
#8
ישר כח לכבוד הרב, כפסקו שמעתי גם מרבני קו ההלכה ע"פ המבואר בסי' שעה גבי יורד לשדה חבירו בעל כורחו שחייב לשלם.
ב"ה הרב מגדיל תורה ומאדירה.
 
#9
ב"ה
לכל המשתתפים רבותי הנכבדים!
זה משמח שדנים במו"מ של ד"ת
אולם יש לזה מקום מיועד בפורום של מו"מ בבית המדרש וכיו"ב
מדור זה נועד לשאלות על מנת "לקבל"! תשובות ולא על מנת לדון בהם
זה מאד מפריע לכלל המשתתפים כשזה מיפר להם את הצורה והאופי של המדור
זאת ועוד סגנון הביקורת כלפי מי שנתמנה כאחד מרבני המקום אין לו מקום בפורום ציבורי
ואף אילו היה בביקורת צורך חשוב במיוחד יש לעשותה בהצנע ואופן אישי או דרך המערכת מפני כבוד התורה

לכן נא למחוק את ההודעות הנוספות ובמדה ויש עדין שאלה למעשה שלא נתבארה בדברי הרב המשיב יש למקד שוב את החלק שאינו מבואר מספיק למעשה, אבל אם מובן כוונת הרב המשיב למעשה ורק שיש השגות עליו או דיון של מו"מ, אין לכתוב כאן את ההשגות או המו"מ בשום פנים ואופן, רק במדור בית המדרש וכדומה להציג את הדיון בפני ציבור המעיינים הנכבד, ואם רוצים גם שהרב המשיב יחוה דעתו שם בדיון אפשר אח"כ לבקש ממנו באופן אישי דרך המערכת לעיין שם במדור (כי הוא לא ידע מזה לבד) ואם יהיה לו את הזמן והאפשרות אין סיבה שלא יעשה זאת בחפץ לב בענוותו הטהורה
בברכה רבה
בתקוה להבנה ובמחילה מראש
ובהצלחה רבה
מחילה מכבוד הרב הרני עפר לרגליך, סה"כ רציתי ללבן הלכה, חשבתי שכך היא דרכה של תורה.

בשאר המדורים לא שייך ללבן כלום כי אין הרבה רבנים כמו הרב שכותבים שם.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#10
הבנתי זאת ולכן הוספתי בזה"ל:
ואם רוצים גם שהרב המשיב יחוה דעתו שם בדיון אפשר אח"כ לבקש ממנו באופן אישי דרך המערכת לעיין שם במדור (כי הוא לא ידע מזה לבד) ואם יהיה לו את הזמן והאפשרות אין סיבה שלא יעשה זאת בחפץ לב בענוותו הטהורה
בברכה רבה
כבודו גם יכול לנסות לתאר לעצמו איזה עומס יש על רבנים בדרך כלל ובפרט ובעיקר בעיתות שכאלו.
בברכת שמחה וששון ליהודים
פסח כשר ושמח
 
#12
במחילה מהרב אני חוזר וכותב הריני עפר לכפות רגליו, ובאמת הריני תלמידך אוהבך ותו לא.
פשוט אין היום רב שעונה בחושן בדעת מרן, הרב עובדיה זצ"ל.
כי אף בקו ההלכה בעניני חושן לא מחויבים לפסקי מרן, אני מכיר אותם אישית.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#13
ב"ה
אומר בפה מלא,
איני בקי בחושן משפט!
ידידינו מכובדנו הגאון רבי אורן נזרית שליט"א הנו תהילות להי"ת בקי ויודע יפה בחושן משפט, וזוכה לסייעתא דשמיא בזה.
כדאי לנצל זאת!
אולם כאמור, לקחת בחשבון את העומס שיש על רבנים ובפרט בעיתות שיותר עסוקים וטרודים וצרכי עמך מרובים ומתרבים ברוך ה', ולכן לנהוד ע"פ האמור לעיל, באופן מדוייק, והי"ת יעזרנו ע"ד כבוד שמו אכי"ר.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'