• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

בשר שחוט לגוי

#1
מישהו היום אמר לי שריאה של בהמה שחוטה נחשב לאיבר מן החי לגוי
כי בזמן השחיטה הריאה עוד חיה לכמה דקות ולכן זה נחשב לו לאבמה"ח
משא"כ כשהגוי הורג את הבהמה בדרכים אחרות מיד מתה
האם יש אמת בדבריו בהלכה?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
יש דעה כזו
ראה במסכת חולין דף לג עמוד א שזו דעת רבי אחא בר יעקב, והרמב"ם פסק כמותו בפרק ט מהלכות מלכים הלכה יג,
אולם לעומת זאת דעת רב פפא שם להוכיח מן הברייתא שאין הדין כן, והבהמה כולה ניתרת ע"י שחיטה לגוי כמו לישראל, וכן פסק הרשב"א בתורת הבית הארוך בית ב שער ג, וכן פסקו הטור ומרן בב"י חלק יורה דעה סימן כז, ובכסף משנה על הרמב"ם הנ"ל, ע"ש.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'