• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

דרושים: תלמידי חכמים לעניית תשובות לקושיות בתורת מרן

#1
לקראת מיזם חדש שבעז"ה אנו רוצים להוציא לפועל, דרושים תלמידי חכמים לעניית תשובות בכתב על קושיות בתורת מרן ועוד כמה עניינים. מהחברים פה בפורום מוכן לרתום את עצמו לפעולות הבאות:

א. עניית תשובות לשאלות.
ב. הגהת תשובות שנכתבו מבחינה לשונית ומבחינת תוכן.
ג. עריכה לשונית של שאלות.

כמו"כ מי שיכול לרתום אנשים ורבנים אחרים או לקשר אותנו עם רבנים ואנשים כאלה, תבוא עליו ברכת טוב.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'