• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

טבילת כלים

#2
יטבילם בלא ברכה!
והטעם אע"פ שכתב מרן בב"י בשם הסמ"ג שהציפוי בטל לכלי אבל הני מילי בציפוי העשוי לנוי, אך כאן הציפוי הוא לתועלת הכלי ואינו בטל.
ומכיון שכלי אבן וקרמיקה פטורים, אך מ"מ עיקר גוף הכלי עשוי ממתכת שחייבת בטבילה יטביל בלא ברכה.
מקורות : שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' כ' טהרת הכלים עמ' קה'
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'