• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

כריעה בקדושה

#1
היכן מובא המקור לנהוג אצל רבים שאומרים בקדושה "וקרא זה אל זה" מצדדים לצדדים? והאם יש ענין בימין תחילה או הפוך?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'