• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מאמר 'מרן המשביר לארץ'

#1
מאמר ב' מסדרת 'מאמרי הגות ומחשבה'

מרן המשביר לארץ

'מרן', מילה אחת, משמעות אחת. משמעות האיש הנישא בגובהו על כל העם, המולך לבדו בכיפה, המנהיג ומוביל כאב רחמן את בני עדתו, האוהבים והחביבים מאד, אך גם את הסוררים והפורשים מביניהם, שצצו כפטריות אחר הגשם כקוראים תיגר על עמדתו הבלתי מעורערת, ושלא בחלו ולא בוחלים בכל אמצעי כדי להמעיט ככל האפשר בנשיאותו הרמה. והוא, כאב רחום, לא שמר להם טינה, ובכל שנותיו, תמך, עזר, וסייע, לאוייביו הגדולים ביותר בלא הינד עפעף, וכי תאמר בלבבך – ומסתמא כבש הוא אז את ליבם לעובדו בלבב שלם? טעות היא בידך, לא נהגו אלה אלא כאחרוני העם, שאחר שבזזו כל שיכלו, שבו והפנו לו עורף כבתחילה ביתר שאת כאדם הכופר בטובתו של חברו, כמבואר בספה"ק.

דא עקא דלהון, שאחר שנפטר ונתזצ"ל, גדול הוא במותו יותר מבחייו, וישנם שאינם חפצים להתגרות בשמו ותארו, הלכך תפסו להם בקולמוסם את תלמידיו המובהקים ושאינם, המנחילים את מורשתו בדרך הנכוחה והברורה, וישפכו עליהם זעמם בדברים אשר עושים הם בנקיות הדעת וטוהר ההשקפה שהנחילנו זה לא מכבר. וחלף אשר יאמרו מקדם מי הוא זה אשר בקולו אשמע, למדו לשונם אמור הנה עם יצא ממצרים אשר לא ידע את יוסף, כי יראו לדבר במלאך הא-להים, ויחפצו להשבית לנו משיח אפנו אשר אמרנו בצילו נחיה לשנות דורים, ומי יעמוד לנו כצינה ומגן לאחד ולחבר חלקי העם אל אחד חלף מרן הגדול אשר בחיי חיותו היה הקשר החזק של כל בני גולת ישראל להיות כאיש אחד.
 
נערך לאחרונה:
#2
חזק...
אולי כדאי לכתוב שנלחמים בבנו הראש''ל ויש כאלו שפחדו ממרן זיע''א בחייו אז מצאו להם את בנו בעל 'הילקוט יוסף'
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'