• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

מגבות בשבוע שחל בו

#2
ב"ה
שלום וברכה,
נחלקו הפוסקים בדין מגבות כמבואר ביבי"א ח"י על הר"פ, ובחזו"ע, ולכן למעשה מחמירים שלא לכבס, אבל להשתמש במכובס יש להקל, דהוי ספק ספיקא. שמא כמ"ד דמגבות אינם בכלל האיסור, ואת"ל שהם בכלל האיסור, שמא כמ"ד דבכל בגד אין איסור ללבוש מכובס אלא לכבס, ולכן למעשה אפשר להקל במכובס, רק שלא לכבס.

בברכה רבה
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#3
ב"ה
שלום וברכה,
נחלקו הפוסקים בדין מגבות כמבואר ביבי"א ח"י על הר"פ, ובחזו"ע, ולכן למעשה מחמירים שלא לכבס, אבל להשתמש במכובס יש להקל, דהוי ספק ספיקא. שמא כמ"ד דמגבות אינם בכלל האיסור, ואת"ל שהם בכלל האיסור, שמא כמ"ד דבכל בגד אין איסור ללבוש מכובס אלא לכבס, ולכן למעשה אפשר להקל במכובס, רק שלא לכבס.

בברכה רבה
כך שמענו בשבת קודש שהורה מרן רבינו הראש"ל שליט"א לאחד מן השואלים.
 
#4
אם אפשר מקור מדוייק לא מצאתי בחזון עובדיה.
כי לכאורה הוא נגד השו"ע תקנא ס"ג "וכן המכובסים מקודם בין ללבוש בין להציע בהם המטה ואפילו מטפחות הידיים והשלחן אסור, עכ"ל.
 
#6
ב"ה
חזק ואמץ!
האמת התחלתי לכתוב לרב השואל כאן מדוע לא נסתר מהש"ע, אולם לא היו עיתותי בידי לסיים הענין.
ובמאמר הנ"ל ביאר דברי הש"ע בזה על אותה דרך שסברנו בעניותינו.
ומצורף קישור לתכנית שו"ת ברדיו קול תבונה, בה ביארתי בס"ד דין זה של המגבות, ביתר דיוק מצד הנימוקים, והצירופים, ובביאור מרן הש"ע.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'