• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מכירת בית מזוזה לגוי נוצרי

#1
מכרתי באיביי שני בתי מזוזה ספק משומשים בזמנים שונים לאדם בארצות הברית ובפעם השניה שהוא רכש משהו בכתובת לא היסתדר לי אז בדקתי בגוגל מפות וראיתי שבכתובת הזאת יש סוג של מלון נוצרי בית מזוזה אחת כבר אמורה להיות אצלו והשניה עוד לא שלחתי אבל הוא כבר שילם על שניהם ולבטל את המכירה הזאת זה לא פשוט וזה יכול להיות בעיה השאלה מה הדין ?
יש לציין שבזמן שסגרתי את העסקה הייתי בטוח שזה יהודי.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
בפוסקים מבואר שטעם האיסור למכור לגוי ס"ת תפלין ומזוזות ושאר כתבי הקודש, או משום שמא יבא לידי זלזול, או משום שלא להעביר אותו מקדושה לטומאה, כלומר מרשות הגוי לרשות ישראל.
והקילו הפוסקים למכור ספר תורה לערכאות של גויים כשהמטרה שם להשביע את הנשבעים היהודים, והטעם, משום שלא יבואו לידי זלזול, שזה שייך יותר אצל גוי יחיד שקונה, אבל לא שמוכרים לעניין ציבורי, ואדרבא הם שם למטרה של ערך קדוש לנשבעים. וכן כיון שזה עבור הנשבעים היהודים, לא נחשב ממש שיצא לרשות הגוי, כי סוף סוף הוא למטרת השימוש של ישראל. וכמבואר כל זה בילקוט יוסף שובע שמחות ח"א (עמ' תרמו).
ולפי זה נראה לומר גם בנידון זה, שאם המטרה של הקונה, היא עבור חדרי המלון, בשביל יהודים שבאים להתאכסן שם, שיראו שיש מזוזה, יש מקום לומר גם כן שהרי ודאי לא יבואו לידי ביזיון. וכן שנחשב שהוא עבור היהודים שבאים להתאכסן. (למרות שמצד הדין הם פטורים שם כי זה לא החדרים שלהם, רק שכרו את השימוש באופן עראי, אבל סוף סוף כוונת נתינת המזוזה שם מצד הקונה והמוכר, היא עבור היהודים.)
ולכן אף שלכתחילה יש להמנע מלמכור גם למטרה זו, ובפרט מפני שבאמת היהודים שמתאכסנים שם טורים ממזוזה, אבל בדיעבד שכבר נעשה המכר יש לסמוך על הסברות הנזכרים, ואין צריך לחוש יותר.
בברכה רבה ובהצלחה
 
#3
תודה רבה בכל אופן מדובר בבית מזוזה בלי במזוזה עצמה הבנתי שזה בלי קדושה כלל השאלה אם זה נכון ? ואם כן אז האם מותר למכור להם עוד בתי מזוזה רקים אף לכתחילה ?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#4
ב"ה
זה נכון שאין בבתי המזוזה קדושה כל עוד לא נתנו בהם מזוזה בפועל.
אולם למעשה אין נכון למכור לכתחילה בתי מזוזה לגוי שמסתמא כוונתו להשים בהם מזוזות שקונה מהיהודים, ונמצא שאנו מאפשרים ואף מעודדים את קניית המזוזות של הגוי מהיהודים, ואדרבא, ראוי לברר מי מוכר לו את המזוזות ולעורר את תשומת לבו שמדובר בגוי ושלכתחילה אין למכור לו.
אולם אין חיוב גמור לטרוח בדה מרובה כדי לאתר את מוכר המזוזות היהודי, רק אם אפשר בנקל אזי כך ראוי לעשות.
בברכה רבה וכל טוב
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'