• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

מעוברות ומניקות בצום תשעה באב דחוי

#4
ב"ה
גם זו מעיקר הדין אין עליה "חיוב" להתענות, אולם הנכון הוא שאם מרגישה מספיק חזקה, תתחיל להתענות, ורק אם תרגיש במשך התענית חולשה יתירה, תפסיק להתענות. וכפי שהעלה מרן רבנו הגדול זיע"א בספרו חזון עובדיה בגדר מניקה.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'