• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

>צעב"ח< להרעיב תרנגולת כדי שתשוב להטיל ביצים

#1
בילקו"י או"ה א' א' דן האם יש להתיר להרעיב תרנגולת שפסקה מלהטיל ביצים כדי שתשוב ותטיל, שהרי יש בזה צער בעלי חיים.

ולכאורה הסברא נותנת שכל שנעשה לרפואה אין בזה צער בעלי חיים, דגם אדם שחולה מוכן לסבול יסורים קשים ומרים ובלבד שיתרפא לבסוף.

ואין לומר שכיון שביציה לא נשארות אצלה אלא נלקחים ממנה לא נחשב לה לצורך שתהיה מוכנה לסבול בשל כך. א- הרי מה שאינה מטילה הוא חולי בגופה והביצים הם התוצאה, אבל חולי יש לה. ב- שאין זו סברא ראויה, דאם כן, וכי לא נרפא ביסורים עגל שעתיד לילך לשחיטה בקרוב?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'