• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

שאלה בדעת מרן רבנו הגדול בהלכות יום הכפורים

#1
אודות מה שכתב מרן זיע"א וכן מו"ר שליט"א בילקוט יוסף על אודות קטן ביום הכיפורים, שאם הוא בן 11 שנים, אם יכול לשאת את כל התענית, יתענה כל הצום כולו.
ואילו בחזון עובדיה כתב בימים נוראים, כי היום בגיל 12 יתענה עד חצות היום ולא יותר. ואם כן סותרים הדברים?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'