• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שאלה לחידוד: על איזה איסור ביום טוב נאמר שהעושהו פורץ גדר וישכנו נחש?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'