• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

שאלה לחידוד: על איזה איסור ביום טוב נאמר שהעושהו פורץ גדר וישכנו נחש?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'