• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שבועה חמורה

#1
אם חתן ספרדי שלא עשה שבועה מכל סיבה שהיא, האם מחויב לעשות אחרי החתונה, ואם כן איך יעשה זאת כי שמעתי מאברך שלא עשה, ואחרי החתונה רב אותה העיר שהיה גר בה הוסיף בכתב ידו בתוך הכתובה את הנוסח והשביע אותו. האם אפשר לעשות כך או לא?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
אפשר, וכן ראוי לעשות.
מפני שכל עוד שאינו מושבע, הרי הוא מבטל מנהגי אבותו ורבותיו ביודעין או בלא יודעין.
ולגבי הכתובה, נראה לענ"ד דאף שאפשר יש מקום להקל להוסיף כך בניסוח, אולם היתר נכון להימנע מלהוסיף בניסוח בלי שיציין שזה נעשה אחר כך, ויחתים עדים כשרים על התוספת.
בברכה רבה
 
#4
ב"ה
איני יודע.
ויתכן שאין חיוב, אבל איני רואה לזה טעם.
ולכן כשנשאלתי לפני כמה שנים ניסיתי לברר אצל הגדולים ולא מצאתי דבר ברור, כי גם לא מצינו להיפך, שיאמרו שאחר שלא נעשה כבר אין לעשות, ולכן הוצרכתי להכריע ע"פ שיקול הדעת והסברא, דלכאורה אין שום סיבה שלא לעשות, והצורך שכן לעשות קיים ועומד בעינו. ובודאי שזכות וברכת אותם רבוותא ענקי הדורות מעתיקי השמועה תעמוד לזוג לברכה הצלחה ונחת מכל יוצ"ח, לדורות ישרים מבורכים ובנין עדי עד אמן.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'