• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שטיפת ידיו בת"ב

#2
שלום וברכה

בזמן מגפה שיש חשש להדבקות בנגיף ח"ו, כל שיש חשש שבא במגע בידיו עם אדם אחר או בצורה אחרת של חשש הדבקה, נראה להתיר שטיפת ידיו במקום שחושש שנגע או העביר מקום הנגיעה למקום אחר בגוף, דכל השטיפה הנ"ל אינה לתענוג, אלא רק להרחיק סכנת ההדבקה ממנו, ודומה לשטיפת החטטים שהותרה, ובמקום סכנה לא גזרו חכמים, אולם אם לא היה במגע עם אחר וכנ"ל , אין לשטוף כיון שאסור להושיט אפילו אצבעו למים.

בברכה רבה
 
#4
ב"ה
שלום וברכה,
כל שרואה איזה צורך מצד המציאות לחטא הידים, רשאי בט"ב. אבל כל שאינו רואה שום צורך לפי התעסקותו, ורק בא לקיים דברי ההנחיות כהלכה למשה מסיני, ויודע שכרגע אין שום צורך בדבר, נחשב שלא לצורך, ואסור.

בברכה רבה
 
#5
ב"ה
שלום וברכה,
כל שרואה איזה צורך מצד המציאות לחטא הידים, רשאי בט"ב. אבל כל שאינו רואה שום צורך לפי התעסקותו, ורק בא לקיים דברי ההנחיות כהלכה למשה מסיני, ויודע שכרגע אין שום צורך בדבר, נחשב שלא לצורך, ואסור.

בברכה רבה
אף שכאן שאל את הרב, אוסיף שעפ"ז כנראה יש לבאר את מה שאמר מרן הראש"ל בשיעור השבועי - שאין להקל בזה, והיינו רק היכא שרואה שאין צורך לפי התעסקותו, כדבריכם.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'