• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

שימושים שונים באינטרנט מסונן לצורכי פרנסה

#1
שלום וברכה,

האם מותר להשתמש באינטרנט מסונן המאושר ע"י ת"ח לצרכי פרנסה כדי:
1. להיכנס לאתרים תורניים (כמו האתר הזה)?
2. לשימושים אחרים כמו: קניות, מודיעין, מפות וכד'?

שאלה נוספת:
3. האם מותר להשתמש במייל בלבד לצרכי זיכוי הרבים או צרכים אחרים שאינם צרכי פרנסה עם/ללא אישור ת"ח?

תודה.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה
במענה לשאלותיו בענין השימוש ברשת האלקטרונית ע"י סינון באישור ת"ח לצרכים שונים,
ראשית יש להבהיר ששאלות מסוג זה ברובם אינם תלויים רק בשיקולים "הלכתיים", אלא הרבה בשיקול הדעת של החכם, לפי ההשלכות השייכות באותה מציאות, מול הצורך שבעבורו שואל השואל. ולעולם החכם צריך לזה סייעתא דשמיא לכוין לאמת ושלא תצא שום תקלה מתחת ידו.
ולכן, כלפי השאלה אם "מותר" להשתמש באופן המסונן המאושר ע"י ת"ח לצורך פרנסה, התשובה ברורה שמצד הדין אין בזה איסור. אבל כשמדובר למעשה האם נכון הדבר להשתמש לצרכים אלו או לא, הדבר מאד תלוי ועלול להשתנות מאדם לחברו, לפי השואל ולפי השאלה, וכן הגדרים לשימוש בזה, עשויים להשתנות לפי האדם והענין. ולכן בכל ענין כזה יש לעשות שאלת חכם, אצל ת"ח בר סמכא, והיה ה' עם השופט.

בברכה רבה
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'