• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

שימוש בבר מים בשבת

#2
שלום וברכה,
לדעת מרן רבינו הראש"ל שליט"א, אין בעיה להשתמש בסנני המים למינהם בשבת. ואין בזה חשש לאיסור בורר, מכמה וכמה טעמים. וכמו שכתב בארוכה בהסכמה לקונטרס "שימוש בסנני המים בשבת" לידידנו הרה"ג רבי יוסף מסילתי שליט"א.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'