• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

שימוש בבר מים בשבת

#2
שלום וברכה,
לדעת מרן רבינו הראש"ל שליט"א, אין בעיה להשתמש בסנני המים למינהם בשבת. ואין בזה חשש לאיסור בורר, מכמה וכמה טעמים. וכמו שכתב בארוכה בהסכמה לקונטרס "שימוש בסנני המים בשבת" לידידנו הרה"ג רבי יוסף מסילתי שליט"א.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'