• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שתיה לפני התפלה

#1
דעת מרן הרשל"צ שליט"א בשו"ת הרשל"צ (ח"ב, ז) שאין לשתות לפני התפלה משקאות קלים וכן סירופ ממותק עם מים, כיון שהם באים לתענוג. כי כל מה שהתירו הוא מים, תה או קפה שבאים ליישוב הדעת ולצורך התפלה וכן מים באים לסילוק הצמאון. אבל משקאות קלים כמו מיץ תפוזים וכד' יש בהם גאוה. ע"ש. (ודעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לשתותם אך משקאות חשובים כמו בירה ויין אסור. (פניני תפלה עמ' נו). זה קצת תמוה שהרב התיר כך בשופי, ואולי כוונתו שמותר לשתותם אם הם עוזרים לו לכוין בתפלה). ושאלתי היא, האם דברי הרב אמורים גם על מים בטעמים המצוי כיום, שהרי סו"ס מראיתו כמים ממש רק שיש בו קצת טעם מתיקות?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
במענה לשאלתך אם מותר לשתות מים בטעמים לפני התפילה.
הנה האיסור של אכילה ושתיה קודם התפילה, הוא משום שנראה כמתגאה ע"י שאוכל או שותה דברים המזינים ומשביעים כידוע. ולכן כתבו הפוסקים, שמים מותר מפני שאין בהם שום דבר שמשביע או מזין כדי שיהיה חשש שנראה כמתגאה. ומה שהתירו שתיה חמה וממותקת וכדומה, אף שהתוספות שיש בהם זולת המים הם מזינים, הוא מטעם שהדרך לשתותם למטרה של להתעורר וכדומה, שהוא על דרך רפואה ולא על דרך אכילה ושתיה.
ולכן נראה שהעיקר הקובע בזה בנידון של מים בטעמים, הוא האם הטעמים הללו הם תוספות פיזיים שמוסיפים למים, שאז יש לאסור מחמת התוספות של דברים אחרים שאינם מים, והרי הם מזינים פורתא לכל הפחות, או שמדובר רק בהשפעה של טעמים בדרכים שונות שאינם תוספת ממשית של חומר שונה למים, ולכן התשובה תהיה תלויה בבירור זה.
וממה שניסיתי מעט לברר בעצמי את המציאות בזה, לא מצאתי דבר ברור, ומה שקצת היה נראה שאכן יש חומרים פיזיים שמוסיפים, על אף שמעט מאוד.
ולכן לענ"ד יש להחמיר שלא לשתות מים בטעמים לפני התפילה, עד שתתברר המציאות כראוי ונוכל לדון עליו מחדש.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'