• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תספורת בחול המועד

#2
ב"ה
שלום וברכה.
כתב מרן הראשון לציון שליט"א בילקוט יוסף יו"ט וחול המועד (סי' תקלא סעיף יג, עמוד תשצב):
"קטן מותר לו להתגלח בחול המועד. ויש אומרים שכל זה אם יש לו שער הרבה ומצטער. ויש אומרים דבכל גווני שרי, כיון דלאו בר מצוות הוא. וכן עיקר. וקטן נחשב עד שיגיע גיל מצוות".
בברכת מועדים לשמחה.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'