• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.
י

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

 • שלום וברכה
  בשו"ת הלכה למשה חלק ג' הארכנו להוכיח מהרבה ראשונים שכל שהבלילה רכה ל"ש קביעו"ס ואין הבדל בעובי שיוצא.
  י
  יאיר יחז. מעודה
  מהראשונים שלמדתי זה לא נראה כך. שמלבד רש"י וסיעתו רוב ראשונים ס"ל דלחמניות היינו שבלילתם רכה ושייך עליהם קביעות סעודה. ואחרונים הוסיפו וחילקו בין בלילה רכה ל'רכה מאוד' שכולם בכלל 'לחמניות'. וכך פסק המשנ"ב. אלא שכשהיא מתפשטת מאוד באפיה אין שייך בה קביעות סעודה, כדין טריתא, דנפקא מתורת לחם. ואולי לזה התכוון הרב?
  אך לפי"ז מ"מ יהיה קביעות בבלילה שאינה מתפשטת.
  י
  יאיר יחז. מעודה
  וכמובן שחסר לי בידיעת התורה והרב שליט"א ודאי יודע ובקיא יותר ממני בהלכה. אשמח לראות את הנימוקים לסברא זו, כיוון שהיא חלוקה על מש"כ הגר"ד יוסף בהל"ב. ואני אין לי אלא מה שעיניי רואות (ואני ביקשתי בשאלתי לבדוק האם המאכלים הנ"ל נכללים במש"כ שם הגאון).
 • טוען...
 • טוען...
 • טוען...
חזור
חלק עליון