• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

הפעילות האחרונה של ישראל

 • י
  ישראל הגיב לפוסט בנימין לוריאבנימין לוריא בשרשור שיעורי מרן הראשל"צ שליט"א ברחבי הארץ עם {react}.
  אם אני לא טועה...
 • י
  ישראל השיב לנושא על מה יצא הקצף?.
  כך שמעתי. גם מרן שליט"א הביע כאב רב על מכתב זה.
 • י
  ישראל הגיב לפוסט ZoharZohar בשרשור על מה יצא הקצף? עם {react}.
  אגב, מרן זצ"ל עט"ר התבטא בעצמו בנושא הדלקת הנרות בשבת, ואמר בשיעור ביזדים בשנת תשע"א: "יש בעדת תימן צעירים משובשים. (אומרים) כאילו מנהגי...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט מוישי ס"טמוישי ס"ט בשרשור שיעורי מרן הראשל"צ שליט"א ברחבי הארץ עם {react}.
  בליל שבת זו, אמר לנו מרן שליט"א שמרן זצ"ל אמר פעם לחכם אחד שראשל"צ זה נוטריקון ראש - לץ... ולכן היה היה מעדיף שיכתבו הראש"ל. ול"ק מה...
 • י
  שיעור שזכיתי למסור בערש"ק פרשת בהעלותך תשפ"ב, בפני כבוד מרן הראש"ל שליט"א בבית מדרשו "אור חביב" בירושלים.
 • י
  ישראל הגיב לפוסט abc123abc123 בשרשור כיבוס בתשעת הימים יותר חמור מצניעות עם {react}.
  אני יודע....... אני מתקן, לא מצחיק. מציק ועצוב. האשכנזים מחמירים בגלל תשעת הימים והספרדים לוקחים את ההיתר של שבוע שחל בו בלבד שיש בו...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט פשוטפשוט בשרשור זמן מסוגל עם {react}.
  כה כתב המגיד רבי ישראל מקאזניץ זיע"א בספרו עבודת ישראל על מסכת אבות פרק ב' משנה י"ד רבי אליעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה: תחלה נבאר...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט abc123abc123 בשרשור זמן מסוגל עם {react}.
  מתוך באר הפרשה (מסעי תשפב) "מתאמרא בשם הרה"ק מבערז'אן זי"ע שאין זמן המסוגל לקבלת התפילות כימים אלו אשר הם במצב של 'תפילה לעני כי יעטוף...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט הרב שמעון ללושהרב שמעון ללוש בשרשור הוספות על ''דרכה של תורה'' עם {react}.
  ב"ה רבותי, בואו נעשה סדר בעזרת ה', יש כאן שני נידונים, א. דברי מרן הראש"ל שליט"א בהשקפתו וביקורתו אודות רב בזמננו שמשיב ברדיו וכותב...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט abc123abc123 בשרשור הוספות על ''דרכה של תורה'' עם {react}.
  שמעת מימיך שיעור של מרן הראשון לציון? הוא לא מזכיר את הדעות? היה לו להזכיר על כל פנים את המתירים, הרי הוא בעצמו בסופו של דבר טען שאמר...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט אמת ליעקבאמת ליעקב בשרשור הוספות על ''דרכה של תורה'' עם {react}.
  ממתי רב אמור להורות לפי הציבור? כשמזמינים את הרב יצחק יוסף לדבר בישיבות הסדר האם הוא אומר הלכות של הרב קוק או של הרב מרדכי אליהו? אם...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט abc123abc123 בשרשור הוספות על ''דרכה של תורה'' עם {react}.
  אתה מכחיש את המציאות. מרוב הלהט לתרץ את רבך אתה נראה כמשקר לעצמך. שמעת את כל הקטע? שמע שוב ושוב ושוב ותראה שהדגיש עיו"ט ואח"כ המשיך...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט abc123abc123 בשרשור הוספות על ''דרכה של תורה'' עם {react}.
  לגבי רחיצה ביו"ט. זו רק דוגמא שבכלל לא הזכיר את מרן. אמר את ההלכה ורק שהזכירו בקהל את מרן אמר "אני יודע" והוסיף שאמר לדאוג מערב יו"ט...
 • י
  ישראל הגיב לפוסט מורשת מרןמורשת מרן בשרשור גרביים צנועות לנשים עם {react}.
  המכתב היה לעיניו גם היה. הוא פורסם בקובץ בית יוסף גליון מז.
חלק עליון