• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי ישראל

 1. י

  על מה יצא הקצף?

  כך שמעתי. גם מרן שליט"א הביע כאב רב על מכתב זה.
 2. י

  הוספות על ''דרכה של תורה''

  כאן מבואר קצת יותר
 3. י

  'עורכי' ספר אור לציון

  טוב יכול להיות שהגר"א אב"ש זצ"ל משקר, חלילה!!!
 4. י

  'עורכי' ספר אור לציון

  נכון מה זה אומר שאין עדות זו נכונה, גם אני כתבתי שאמר זאת בשיעורו אבל ביקש לא לפרסם זאת בתור הוראה לרבים. יש שיעור בלימוד ויש שיעור בהלכה. וזאת בעצם עיקר טענת מרן הגרע"י
 5. י

  'עורכי' ספר אור לציון

  לגבי בישולי גויים בכליים חשמליים, שידיד נאמן אמר לי שבנו של הגר"א אב"ש זצ"ל אמר לו שהגרב"צ אמר לאביו שאע"פ שכך אמר באחד מהשיעורים מ"מ לא יפרסם זאת בתור הוראה לרבים, ואילו בספר הביאו זאת בתור פסק מחכם ב"צ נגד דעתו.
 6. י

  'עורכי' ספר אור לציון

  אסביר את דברי. כבודו אמר : ועל זה כתבתי תראה לי את הפעם אחר פעם.
 7. י

  'עורכי' ספר אור לציון

  צודק. אבל מה לעשות שאתה פשוט ממציא דברים. אנא הבא לי את כל המקומות ביבי"א על הגרב"צ, והאמת לי אותם עם מה שאתה אומר. מלבד זאת שיש לי מקבץ של מחברי זמנינו הידועים כתלמידי הגרב"צ אשר ליקטם אחד מידידי, ובו הם בעצמם קוראים לספר אור לציון עורכי הספר. אך לעת עתה מסיבות שונות איני מפרסם קובץ זה. אבל גם...
 8. י

  'עורכי' ספר אור לציון

  נכון אבל כבודו רואה שגם חכם עובדיה וגם חכם שלום דברו באותו סגנון על כל הספרים מחלק ב והלאה ולא רק על פסק מסויים
 9. י

  'עורכי' ספר אור לציון

  ראה במצורף ובייחוד בקטע האחרון
 10. י

  הגה"צ כ"ק אדמו"ר ר' דויד חי אביחצירא שליט"א

  שפתיים יישק. יסוד חזק ואמיתי.
 11. י

  הוספות על ''דרכה של תורה''

  מצורף... טור ב למטה ד"ה ובזה
 12. י

  הוספות על ''דרכה של תורה''

  את גישתך צריכים להוקיע וכמו שכבר אמר ה'חכם'
 13. י

  הוספות על ''דרכה של תורה''

  תצלנה אוזניים משמוע דברי שטות אלו. כי הרב אופיר מלכה כמו כל רב אחר מחוייב לפסוק הלכות כפי כללי הפסיקה המסורים לנו מדורי דורות. וודאי שאינו יכול לחלוק על מרן הש"ע, וכמו שמוכיח מידי פעם בטו"ט פאר הדור מרן שליט"א.
חלק עליון