בירור דעת מרן זיע"א בענין לא ילבש בגילוח בית השחי ובית הערוה | ובענין לייזר בלחיים העליונות ובשאר מקומות בגוף האם שרי לגבר

אשמח לבירור בדברי הפוסקים והכרעות מרן בדינים הנ"ל להלכה ולמעשה
אנכי יודע שמרן התייחס לזה בכמה וכמה תשובות ביבי"א וביחו"ד אך לא יצא לי דברים ברורים דיים
מקורות ומקוריות בבקשה !
 
נערך לאחרונה:
@הרב אושרי אזולאי @הרב שמעון ללוש @הרב יוסף חיים אוהב ציון @הרב שלמה דנינו @יוסף דהן
אשריכם חכמים
וכמובן אולי @בנימין לוריא ו @מורשת מרן @שסניק
רק
@הרב אושרי אזולאי @הרב שמעון ללוש @הרב שלמה דנינו
מורשים לענות פה. (תחת הקטגוריה של "שאל את הרב").
וגם
@הרב אליהו כהן - מעדני המלך ו@הרב אורן נזרית@הרב אליהו דניאל אוזן)
 
חלק עליון