• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

בישולי עכו"ם

abc123

Well-known member
אנשים שהביאו לאביהם פיליפיני. וכעת שואלים בדבר הכנת האוכל. האם יועיל להדליק את האש (או פלאטה, או כיריים חשמליות) בבוקר והם ילכו לעבודתם, והגוי יכין את האוכל. זאת אומר לכאורה לסמוך על הרמ"א מציאות שזה בבית הישראל ולא במסעדות או בתי מלון. מצד אחד לכאורה זה יותר חמור, אבל האם יש קולא באדם מבוגר (ספרדי). וכמה יש לטרוח לומר לאבא שהוא ידליק בעצמו את האש לאחר שהגוי יניח את הסיר, במקום לסמוך על הקולא הם מדליקים בבוקר והולכים.
 
ב"ה
שלום וברכה,
כמובן שבשעת הדחק כשאין ברירה באנו לכלל של שעת הדחק כדיעבד דמי ויותר מדיעבד, וכדאי הוא היחיד לסמוך עליו בשעת הדחק, ושפיר דמי לסמוך על דברי הרמ"א, בפרט עבור אוכל בסיסי של אדם מבוגר וסיעודי.

אולם רצוי לעשות מה שאפשר שיהיה נקל על האב להדליק האש אחר שהגוי הניח הסיר מוכן עם האוכל קודם ההדלקה, או לחילופין לכל הפחות שיעשו כיריים אנדוקציה שזה לא ע"י חום של אש, והגאון הרב יצחק לוי שליט"א סובר שאין בזה משום בישולי עכו"ם, ולכן במקרה של שעת הדחק כזה, בודאי יהיה אפשר להסתמך על דבריו, וכ"ש בצירוף שיטות הראשונים שבבית ישראל ליכא למיחש למידי.

בברכה רבה
 
מה הדין לגבי פיליפיני שמבשל לעצמו (מאכלים כשרים בבית ישראל). ולא מדליקים לו אש מלפני כן.
האם אוסר את כליו? כי די להחמיר בבית ישראל ליהודי לא לאכול, אבל לאסור את הכלים? ובצירוף שיש מחלוקת אם הכלים נאסרים בבישולי גויים.
@הרב שמעון ללוש
 
ב"ה
שלום וברכה,
כמובן שבשעת הדחק כשאין ברירה באנו לכלל של שעת הדחק כדיעבד דמי ויותר מדיעבד, וכדאי הוא היחיד לסמוך עליו בשעת הדחק, ושפיר דמי לסמוך על דברי הרמ"א, בפרט עבור אוכל בסיסי של אדם מבוגר וסיעודי.

אולם רצוי לעשות מה שאפשר שיהיה נקל על האב להדליק האש אחר שהגוי הניח הסיר מוכן עם האוכל קודם ההדלקה, או לחילופין לכל הפחות שיעשו כיריים אנדוקציה שזה לא ע"י חום של אש, והגאון הרב יצחק לוי שליט"א סובר שאין בזה משום בישולי עכו"ם, ולכן במקרה של שעת הדחק כזה, בודאי יהיה אפשר להסתמך על דבריו, וכ"ש בצירוף שיטות הראשונים שבבית ישראל ליכא למיחש למידי.

בברכה רבה
מדוע בבית ישראל יותר חמור וצריך בשעת הדחק וכו' מאשר אירוע באולם וכו'?
 
אין לך הרשאות מספיקות להגיב כאן.
חזור
חלק עליון