• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

דברים חשובים מהרה"ג שמעון ללוש שליט"א מתוך תוכנית אור השבת בשלח תשפ"ב

פותח הדיון
פותח הדיון
נ

נתנאל קנתן

Active member
פעילות

1%

אֲרִיכוּת יָמִים

77%

ומי שלא יכול לראות זה לשונו:
רציתי להודיע ולבשר, בסייעתא דשמיא יצא לאור דבר חשוב מאוד, דבר יקר מאוד, לוח ברכות במשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, לוח ברכות מדוייק, כתב אותו אברך ת"ח יר"ש שהוא זריז ונשכר לדפוק על דלתי הפוסקים וגם כן לברר את הדברים במציאות, ולא נח ולא שקט על כל פרט ופרט שכתב עליו, מה כתבו עליו האחרים, אם יש מחלוקות, שיטות שונות, מה סיבת החילוקים, איך אפשר לבדוק מה יהיה לדעתו של מרן רבינו עובדיה זצ"ל, אם זה מצד המציאות, אם זה מצד ההלכה, מצד כללי הפסיקה, כל דבר ודבר שכתב בזה היה נועץ עמנו, וממש חודשים שלמים ישבנו ביחד על בירורים ועניינים, הן בהלכה והן בחלק של הניתוח של הדברים, איך להגדיר את הדברים, ובדברים שהיו "את הדבר הקשה יביאון אל משה", דברים שהיו צריכים שיקול דעת והכרעה של אדם גדול עלינו למעונו של מרן הראשל"צ שליט"א ושמה הוא הלך וממש הרב פתח את דלתו לכבודו ולפניו וממש השיב לו דבר דבור על אופניו. ולפעמים היה אומר לו 'לא עכשיו' אז היה בא בפעם אחרת, כי לא תמיד הרב במצב שיכול עכשיו לאחריות של הכרעה ושיקול הדעת, אז היה מחפש זמן שהרב אומר 'כן, עכשיו אני מוכן להכריע', בגלל שדברים כאלה שצריכים אחריות, כמו שלימד אותנו מרן הראשל"צ שליט"א שיש כאלה שהיו הולכים למרן זצ"ל רבינו עובדיה, והיו אומרים לו 'הרב, כך וכך אני כתבתי מסברא כזאתי מסברא כזאתי, מה כבודו אומר?' והיה מנענע בראש, אבל הוא לא היה עכשיו בתוך העניין ולפעמים בקושי היה שומע מה הם מתכוונים לומר בכלל, ככה מעידים מתוך הבית. היה רוצה ללמוד, והיה ככה מעודד, 'כן, כן, חזק וברוך, חזק וברוך' וגמרנו. אבל לימד אותנו הרב שצריך ללכת בזמן נכון, בזמן שאפשר, באמת, בשביל לקבל הכרעות. וככה עשה ידידנו המחבר ר' ראובן יוסף מיארה הי"ו שהוציא לוח ברכות משובח ומפואר, ויש לו גם כן מגנט כדי לתלות אותו על המקרר ואז זה כמו ספירלה כזו שפותחים מלמלטה למעלה, יש בהתחלה כללים מסודרים ערוכים, מבוארים יפה ויסודיים, בתמצות גדול עם המקורות מצויינים למי שרוצה להבין למה ככה הכלל, למה ככה ההלכה. וכן בכל דבר ודבר שיש איזה דבר שצריך להבין בו, יש הערה, שולח לסוף הלוח, מסתכלים בסוף הלוח ויודעים בדיוק את ההלכה למה ככה או ממה צריך לשים לב. ודבר שיש בו ספק, גם כתוב עליו שהוא ספק בשביל לדעת שלא פטר אותו בברכה אחרת וכן על זה הדרך. הלוח ברכות הזה מאוד חשוב, מאוד יקר, כל בית בישראל ובפרט מי שהולך לפי משנתו ודרכו של מרן רבינו עובדיה זצ"ל, כל בית בישראל, ממש חובה קדושה שיהיה לו את הלוח ברכות הזה. דבר מבורך ואדרבה, בעז"ה כל אחד יכניס לביתו את הברכה הגדולה הזו ויזכה בעז"ה שכתוב "ברכות לראש צדיק", לכן כל אחד רוצה להתברך, "מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות" (ב"ק ל.), מי שרוצה להיות חסיד בינו לבין קונו יקיים מילי דברכות. לכן בעזה"י יכניס את הדבר הזה לבית. תבורכו מפי עליון!
נ.ב נכתב באדיבות הרב בנימין לוריא
 
חלק עליון